Možnosti

Izberite možnosti za samodejno popravljanje napak med tipkanjem, nato pa kliknite V redu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Možnosti samopopravkov – zavihek Možnosti.


Uporabi tabelo zamenjav

Če vtipkate kombinacijo črk, ki ustreza bližnjici v tabeli zamenjav, to kombinacijo črk nadomesti nadomestno besedilo.

Popravi DVe VEliki ZAčetnici

Če na začetku »BEsede«, vtipkate dve veliki črki, drugo veliko črko samodejno zamenja mala črka.

note

Vnosi, najdeni v uporabljenem slovarju za črkovanje, se ne popravijo.


Vsako poved začni z veliko začetnico.

Vsaka poved se začne z veliko začetnico.

>

Samodejno *krepko*, /ležeče/, -prečrtano- in _podčrtano_

Samodejno okrepi besedilo, ograjeno z zvezdicama (*), postavi ležeče besedilo, ograjeno s poševnicama (/), prečrta besedilo, ograjeno z vezajema (-), in podčrta besedilo, ograjeno s podčrtajema (_). Ti znaki po uveljavitvi oblikovanja niso prikazani.

Ikona opombe

Ta funkcija ne deluje, če so oblikovni znaki * / - _ vneseni z urejevalnikom vnosnega načina.


Prepoznavanje URL-jev

Ko vtipkate URL, se samodejno ustvari hiperpovezava.

Zamenjaj vezaje

Zamenja enega ali več vezajev z dolgim vezajem (glejte sledečo tabelo).

Besedilo bo zamenjano, ko vnesete vodilni presledek (presledek, tabulator ali vračalko). V tabeli v nadaljevanju črki A in B predstavljata besedilo, sestavljeno iz črk od A do ž ali števk od 0 do 9. N predstavlja zgolj števke.

Vneseno besedilo:

Rezultat:

A - B (A, presledek, minus, presledek, B)

A – B (A, presledek, dolgi vezaj, presledek, B)

A -- B (A, presledek, minus, minus, presledek, B)

A – B (A, presledek, dolgi vezaj, presledek, B)

A--B (A, minus, minus, B)

A—B (A, dolga črtica, B)
(glejte opombo pod tabelo)

N--N (N, minus, minus, N)

N–N (N, dolgi vezaj, N)

A-B (A, minus, B)

A-B (nespremenjeno)

A -B (A, presledek, minus, B)

A -B (nespremenjeno)

A --B (A, presledek, minus, minus, B)

A –B (A, presledek, dolgi vezaj, B)


note

Če ima besedilo atribut madžarskega ali finskega jezika, se dva zaporedna pomišljaja v A--B zamenjata z dolgim vezajem namesto z dolgim pomišljajem.


Prezri dvojne razmike

Dva ali več zaporednih razmikov nadomesti enojni razmik.

Popravi slučajno uporabo tipke vELIKE ZAČETNICE (cAPS LOCK)

Preobrne besedo z velikimi začetnicami, vneseno ob pritisnjeni oz. aktivirani zaklepalki malih črk po vnosu presledka in izključi zaklepalko malih črk. Primer: če ste vnesli Libre ob aktivirani zaklepalki malih črk, se v dokument zapiše lIBRE, kar ta funkcija samodejno pretvori v Libre.

Gumbi pogovornega okna

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti zavihka.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.

Podprite nas!