Samopopravki

Določajo možnosti za samodejno zamenjevanje besedila med tipkanjem.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Možnosti samopopravkov.


Nastavitve Samopopravki se uporabijo, ko po vnosu besede pritisnete preslednico.

Če želite vključiti ali izključiti funkcijo samopopravkov, v LibreOffice Calc izberite Orodja – Samodejni vnos, v LibreOffice Writer pa Orodja – Samopopravki – Med vnašanjem. Če želite nastavitve samopopravkov uveljaviti v celotnem dokumentu, izberiteOrodja – Samopopravki – Uporabi.

Zamenjaj

Tabela zamenjav se uredi, da lahko v dokumentu samodejno popravlja in zamenjuje besede ali okrajšave.

Izjeme

Navedite okrajšave ali kombinacije črk, ki naj jih LibreOffice ne popravlja samodejno.

Možnosti

Izberite možnosti za samodejno popravljanje napak med tipkanjem, nato pa kliknite V redu.

Posebnosti jezika

Navedite možnosti Samopopravkov za narekovaje in možnosti, specifične za jezik besedila.

Gumbi pogovornega okna

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti zavihka.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.

Podprite nas!