Slovar sopomenk

Odpre pogovorno okno, kjer lahko trenutno besedo zamenjate s sopomenko ali sorodnim izrazom.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Orodja – Slovar sopomenk.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Pregled – Slovar sopomenk.

V meniju Pregled zavihka Pregled izberite Slovar sopomenk.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Slovar sopomenk

Slovar sopomenk

Na tipkovnici:

+F7


warning

Slovar sopomenk ni na voljo za vse jezike.


Trenutna beseda

Prikaže trenutno besedo ali soroden pojem, ki ste ga izbrali z dvoklikom vrstice na seznamu možnih zamenjav. Besedilo lahko tudi neposredno vnesete v to polje, da poiščete možne zamenjave zanj.

Smerna tipka levo

Prikliče prejšnjo vsebino polja z besedilom »Trenutna beseda«.

Možne zamenjave

Kliknite vnos na seznamu Možne zamenjave, če želite izbrani pojem kopirati v polje z besedilom »Zamenjaj z«. Dvokliknite vnos, če želite kopirati izbrani pojem v polje z besedilom »Trenutna beseda« in iskati možne zamenjave tega pojma.

Zamenjaj z

Beseda ali besede v polju z besedilom »Zamenjaj z« bodo zamenjale izvorno besedilo v dokumentu, če pritisnete gumb Zamenjaj. V to polje lahko tudi neposredno vnesete besedilo.

Jezik

Izberite jezik slovarja sopomenk. Podporo za dodatne jezike s slovarji sopomenk lahko namestite s spletnega mesta razširitev.

Podprite nas!