Jezik

Odpre podmeni, kjer lahko izberete z jeziki povezane ukaze.

Pretvorba med hangulskim/Hanja

Izbrano korejsko besedilo se iz hangulskega pretvori v Hanja ali pa iz Hanja v hangulskega. Ta menijski ukaz lahko prikličete le, če je omogočena podpora za azijske jezike v – Nastavitve jezika – Jeziki in če je izbrano besedilo oblikovano v korejskem jeziku.

Kitajski prevod

Izbrano kitajsko besedilo se prevede iz enega kitajskega sistema pisanja v drugega. Če niste izbrali besedila, se prevede celotni dokument. Ta ukaz lahko uporabljate le, če je omogočena podpora za azijske jezike v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Slovar sopomenk

Odpre pogovorno okno, kjer lahko trenutno besedo zamenjate s sopomenko ali sorodnim izrazom.

Dodatni slovarji s spleta

V vašem privzetem brskalniku odpre spletno stran s slovarji v obliki razširitev.

Podprite nas!