Črkovanje

Preveri, če se v dokumentu ali trenutnem izboru nahajajo napake pri črkovanju. Če je nameščena tudi razširitev za slovnično preverjanje, pogovorno okno obenem preveri obstoj slovničnih napak.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Preverjanje črkovanja.

Tipka F7

V orodni vrstici Standardno kliknite

Ikona

Črkovanje


Preverjanje črkovanja se začne pri trenutnem položaju kazalke in se nadaljuje do konca dokumenta ali izbora. Nato lahko izberete, da se pregledovanje črkovanja začne na začetku dokumenta.

S preverjanjem črkovanja se iščejo napačno črkovane besede, imate pa tudi možnost, da neznano besedo dodate v uporabniški slovar. Ko računalnik zazna prvo besedo, ki je napačno črkovana, se odpre pogovorno okno Črkovanje.

Napake črkovanja so podčrtane z rdečo, slovnične napake pa z modro.

Jezik besedila

Določa jezik za preverjanje črkovanja.

Pred navedbo jezika je kljukica, če je preverjanje črkovanja za ta jezik aktivirano.

Ni v slovarju

Prikaže se stavek, v katerem je napačno črkovana beseda osvetljena. Uredite besedo ali stavek oziroma kliknite enega izmed predlogov, ki so ponujeni v spodnjem polju.

Prezri enkrat

Neznano besedo računalnik preskoči in nadaljuje s pregledovanjem črkovanja.

note

Oznaka tega gumba se spremeni v Nadaljuj, če pustite po vrnitvi v dokument pogovorno okno Črkovanje odprto. Če želite nadaljevati s pregledovanjem črkovanja besedila od trenutnega položaja kazalke naprej, kliknite Nadaljuj.


Prezri vse

Vse pojavitve neznane besede v trenutnem dokumentu LibreOffice računalnik preskoči in nadaljuje s pregledovanjem črkovanja.

Prezri pravilo

Pojavi se, ko preverjate slovnico. Kliknite ukaz, če želite prezreti predlagano slovnično spremembo.

Dodaj v slovar

Neznano besedo doda uporabniško določenemu slovarju.

tip

Če želite dodati nov slovar, pritisnite Možnosti, nato pritisnite Nov. Po ponovnem zagonu pisarniškega paketa LibreOffice so prikazani uporabniško določeni slovarji, ko pritisnete Dodaj v slovar. Izberite, v katerega od slovarjev želite dodati besedo.


Predlogi

Prikaže se seznam predlaganih besed za zamenjavo napačno črkovane besede. Izberite besedo, ki jo želite uporabiti, nato pa kliknite Popravi ali pa Popravi vse.

Popravi

Neznano besedo nadomesti trenutni predlog. Če niste spremenili le napačno črkovane besede, trenutni predlog nadomesti celotni stavek.

Popravi vse

Vse pojavitve neznane besede nadomesti trenutni predlog.

Preveri slovnico

Omogočite, da najprej obdelate vse črkovalne napake, nato pa še vse slovnične napake.

Možnosti

Odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete uporabniško določene slovarje in nastavite pravila za pregledovanje črkovanja.

Razveljavi

Če želite razveljaviti zadnjo spremembo v trenutnem stavku, kliknite tukaj. Če želite razveljaviti prejšnjo spremembo v istem stavku, ponovno kliknite tukaj.

Podprite nas!