Porazdeli izbor

Tri ali več izbranih predmetov enakomerno porazdeli vzdolž navpične ali vodoravne osi. Enakomerno lahko porazdelite tudi razmike med predmeti.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite vsaj tri predmete in

Izberite Lik – Porazdeli izbor (LibreOffice Draw).

Odprite kontekstni meni – izberite Porazdeli izbor (LibreOffice Impress).

Ikona Porazdeli

Porazdeli


Predmeti se razporedijo glede na predmet, ki je v izboru najbolj oddaljen.

Začetna porazdelitev predmetov

Vodoravno

Navedite vodoravno razporeditev izbranih predmetov.

Vodoravno levo

Razporedi izbrane predmete tako, da so levi robovi predmetov med seboj enakomerno razmaknjeni.

Porazdelitev predmetov vodoravno levo

Vodoravno na sredini

Izbrane predmete razporedi tako, da so vodoravna središča predmetov med seboj enakomerno razmaknjeni.

Porazdelitev predmetov vodoravno na sredini

Vodoravno z razmikom

Izbrane predmete razporedi vodoravno, tako da so predmeti med seboj enakomerno razmaknjeni.

Porazdelitev predmetov vodoravno z enakomernim razmikom

Vodoravno desno

Izbrane predmete razporedi tako, da so desni robovi predmetov med seboj enakomerno razmaknjeni.

Porazdelitev predmetov vodoravno desno

Navpično

Navedite navpično razporeditev izbranih predmetov.

Navpično zgoraj

Izbrane predmete razporedi tako, da so zgornji robovi predmetov med seboj enakomerno razmaknjeni.

Porazdelitev predmetov navpično z vrha

Navpično na sredini

Izbrane predmete razporedi tako, da so središča predmetov navpično med seboj enakomerno razmaknjena.

Porazdelitev predmetov navpično na sredini

Navpično enakomerno

Izbrane predmete razporedi navpično, tako da so predmeti med seboj enakomerno razmaknjeni.

Porazdelitev predmetov vodoravno z enakomernim razmikom

Navpično spodaj

Izbrane predmete razporedi tako, da so spodnji robovi predmetov med seboj enakomerno razmaknjeni.

Porazdelitev predmetov navpično z dna

Podprite nas!