Teksture

Za izbrani 3D-predmet se nastavijo lastnosti površinske teksture. Ta zmožnost je na voljo potem, ko na izbranem predmetu uveljavite površinske teksture. Če želite hitro uveljaviti površinsko teksturo, odprite Galerijo, držite pritisnjeni tipki dvigalka+, nato pa na izbrani 3D-predmet povlecite sliko.

Ikona Teksture

Teksture

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni 3D-predmeta, izberite 3D-učinki – zavihek Teksture.


Teksture

Določa lastnosti teksture.

Vrsta

Nastavite barvne lastnosti teksture.

Črno belo

Teksturo pretvori v črno belo.

Ikona Črno belo

Črno belo

Barva

Teksturo pretvori v barvo.

Ikona Barva

Barva

Način

Prikaži ali skrij senčenje.

Samo teksture

Uporabi teksturo brez senčenja.

Ikona Samo teksture

Samo teksture

Teksture in senčenje

Uporabi se tekstura s senčenjem. Če želite za teksturo določiti možnosti senčenja, v tem pogovornem oknu pritisnite gumb Senčenje.

Ikona Teksture in senčenje

Teksture in senčenje

Projekcija X

Nastavi možnosti prikazovanja teksture.

Posebnosti za predmet

Tekstura, ki temelji na obliki in velikosti predmeta, se samodejno prilagodi.

Ikona Posebnosti za predmet

Posebnosti za predmet

Vzporedno

Uporabi se tekstura, ki je vzporedna vodoravni osi.

Ikona

Vzporedno

Krožno

Vodoravna os vzorca teksture se ovije okoli krogle.

Ikona Krožno

Krožno

Projekcija Y

Če želite določiti teksturo za os Y, kliknite te gumbe.

Posebnosti za predmet

Tekstura, ki temelji na obliki in velikosti predmeta, se samodejno prilagodi.

Ikona Posebnosti za predmet

Posebnosti za predmet

Vzporedno

Uporabi se tekstura, ki je vzporedna navpični osi.

Ikona Vzporedno

Vzporedno

Krožno

Navpična os vzorca teksture se ovije okoli krogle.

Ikona Krožno

Krožno

Filter

»Šum«, ki lahko nastane, ko na 3D-predmetu uveljavite teksturo, se prefiltrira.

Filtriranje vključeno/izključeno

Tekstura se rahlo zabriše, da izginejo neželeni madeži.

Ikona Filtriranje vključeno/izključeno

Filtriranje vključeno/izključeno

Uporabi

Kliknite za uporabo lastnosti, prikazanih v pogovornem oknu, na izbranem predmetu.

Ikona Uporabi

Uporabi

Posodobi

Kliknite, da si v pogovornem oknu ogledate vse lastnosti izbranega predmeta.

Ikona Posodobi

Posodobi

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Pretvori v 3D

S to ikono pretvorite izbrani 2D-predmet v 3D-predmet. Izberete lahko tudi več 2D-predmetov in jih pretvorite v en sam 3D-predmet. Če želite pretvoriti skupino 2D-predmetov v 3D, morate izbrane predmete najprej razdružiti.

Ikona Pretvori v 3D

Pretvori v 3D

Pretvori v predmet vrtenja

Kliknite sem, da pretvorite izbrani 2D-predmet v 3D-predmet vrtenja. Izberete lahko tudi več 2D-predmetov in jih pretvorite v en sam 3D-predmet vrtenja. Če želite pretvoriti skupino 2D-predmetov v 3D, morate izbrane predmete najprej razdružiti.

Ikona Pretvori v predmet vrtenja

Pretvori v predmet vrtenja

Perspektiva prikazana/skrita

Kliknite, da vključite ali izključite pogled v perspektivi.

Ikona Perspektiva prikazana/skrita

Perspektiva prikazana/skrita

Podprite nas!