Poravnava

Določijo se možnosti poravnave za vsebino trenutne celice ali izbranih celic.

Za dostop do tega ukaza ...


Vodoravno

Izberite možnost vodoravne poravnave, ki jo želite uveljaviti za vsebino celice.

Privzeto

Števila se poravnajo na desno, besedilo pa na levo.

Ikona opombe

Če je izbrana možnost Privzeto, se števila poravnajo na desno, besedilo pa levo.


Levo

Vsebina celice se poravna na levo.

Ikona v orodni vrstici Oblikovanje:

Ikona Poravnaj levo

Poravnaj levo

Desno

Vsebina celice se poravna na desno.

Ikona v orodni vrstici Oblikovanje:

Ikona Poravnaj desno

Poravnaj desno

Sredina

Vsebino celice vodoravno poravna na sredino.

Ikona v orodni vrstici Oblikovanje:

Ikona Na sredini

Obojestransko

Vsebina celice se poravna na levi in desni rob celice.

Ikona v orodni vrstici Oblikovanje:

Ikona Obojestransko

Obojestransko

Zapolnjeno

Vsebina celice (število in besedilo) se ponavlja, dokler se ne zapolni vidno področje celice. Ta zmožnost ni deluje pri besedilu, v katerem so prelomljene vrstice.

Porazdeljeno

Poravna vsebino enakomerno po celi celici. Za razliko od obojestranske poravnave poravna tudi zadnjo vrstico besedila.

Zamik

Z levega roba celice se zamakne za količino, ki ste jo vnesli.

Navpično

Izberite možnost navpične poravnave, ki jo želite uveljaviti za vsebino celice.

Privzeto

Poravna vsebino celice na spodnji rob celice.

Zgoraj

Vsebina celice se poravna na zgornji rob celice.

Ikona v orodni vrstici Oblikovanje:

Spodaj

Poravna vsebino celice na spodnji rob celice.

Ikona v orodni vrstici Oblikovanje:

Ikona Poravnaj spodaj

Poravnaj spodaj

Sredina

Vsebina celice se postavi na sredino v navpični položaj.

Ikona v orodni vrstici Oblikovanje:

Ikona Poravnaj navpično na sredino

Poravnaj navpično na sredino

Obojestransko

Poravna vsebino celice z zgornjim in spodnjim robom celice.

Porazdeljeno

Enako kot obojestransko, razen če je smer besedila navpična. V slednjem primeru se vede podobno kot vodoravna nastavitev Porazdeljeno, t.j. poravnana je tudi zadnja vrstica.

Usmerjenost besedila

Nastavi se usmerjenost besedila vsebine celice.

Če želite nastaviti usmerjenost besedila, kliknite ustrezni del številčnice.

Stopinje

Vnesite kot vrtenja od 0 do 360 za besedilo v izbrane celice.

Referenčni rob

Navedite rob celice, od katerega se zasukano besedilo zapiše.

  1. Podaljšano besedilo iz spodnjega roba celic: Zasukano besedilo se zapiše od spodnjega roba celice navzven.

  2. Podaljšano besedilo iz zgornjega roba celic: Zasukano besedilo se zapiše od zgornjega roba celice navzven.

  3. Podaljšano besedilo znotraj celice: Zasukano besedilo se zapiše le znotraj celice.

Navpično naloženo

Navpično poravna besedilo.

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Jeziki in področne nastavitve – Splošno.

Azijski način postavitve

To potrditveno polje je na voljo le, če je omogočena podpora azijskih jezikov in če je smer besedila navpična. Azijski znaki se v izbrani celici ali izbranih celicah poravnajo eden pod drugega. Če so v celici dve ali več vrstice, se vrstice pretvorijo v besedilne stolpce, ki so razporejeni od desne proti levi. Zahodni znaki v pretvorjenem besedilu se zasukajo za 90 stopinj v desno. Azijski znaki se ne zasukajo.

Lastnosti

Določi se smer besedila v celici.

Samodejno prelomi besedilo

Besedilo se na robu celice prelomi v drugo vrstico. Število vrstic je odvisno od širine celice. Če želite ročno vnesti prelom vrstice, pritisnite v celici tipki +vnašalka.

Vstavljanje prelomov vrstic v celice

Deljenje besed je vklopljeno

Omogoči deljenje besed za prelom besedila v naslednjo vrstico.

Skrči na velikost celice

Zmanjša vidno velikost pisave, tako da se vsebina celice prilagodi trenutni širini celice. Tega ukaza ni mogoče uporabiti v celici, ki vsebuje prelome vrstic.

Podprite nas!