Izhod iz skupine

Zapustite skupino, tako da ne morete več urejati posameznih predmetov v njen. Če ste v ugnezdeni skupini, se zapre le ugnezdena skupina.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Iz kontekstnega menija:

Izberite Izhod iz skupine.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Risanje – Izhod iz skupine.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Izhod iz skupine

Izhod iz skupine


Podprite nas!