Izhod iz skupine

Zapustite skupino, tako da ne morete več urejati posameznih predmetov v njen. Če ste v ugnezdeni skupini, se zapre le ugnezdena skupina.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni – izberite Izhod iz skupine.

Ikona Izhod iz skupine

Izhod iz skupine


Podprite nas!