Izhod iz skupine

Zapustite skupino, tako da ne morete več urejati posameznih predmetov v njen. Če ste v ugnezdeni skupini, se zapre le ugnezdena skupina.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Združi – Izhod iz skupine (dokumenti z besedilom, preglednice).

Izberite Lik – Združi – Izhod iz skupine (dokumenti z risbami).

Odprite kontekstni meni – izberite Izhod iz skupine.

Ikona Izhod iz skupine

Izhod iz skupine


Podprite nas!