Pogovorno okno Stavec (za postavitev besedila vzdolž krivulje)

Enostavno orodje za postavitev besedila vzdolž krivulje brez dodatnih posebnih učinkov.

note

To pogovorno okno Stavec je namenjen postavitvi besedila, da sledi krivulji. Narišite krivuljo, jo dvokliknite in vnesite besedilo. Ko je krivulja izbrana, lahko zdaj aktivirate ukaz Stavec. .


Ikone za poravnavo

Besedilo lahko sledi poljubni obliki. Večina likov po meri, ki so na voljo v orodni vrstici Risba, je potrebno pretvoriti v drugo vrsto, preden jih lahko uporabite s Stavcem. V programih Impress in Draw z desno tipko miške kliknite lik in izberite Pretvori – V krivuljo/mnogokotnik/obris. Če želite, lahko zdaj kopirate in prilepite pretvorjeni lik v program Writer, da ga uporabite s Stavcem. Likov v orodnih vrsticah Stari krogi in ovali in Stari pravokotniki ni potrebno pretvoriti. Tudi Lok, vključen med osnovne like, je prav tako zastareli lik.

Osnovna vrstica izključena

Odstrani oblikovanje osnovne vrstice.

Ikona Osnovna vrstica izključena

Osnovna vrstica izključena

Zasukaj

Zgornji ali spodnji rob izbranega predmeta se uporabi kot besedilo osnovne vrstice.

Ikona

Zasukaj

Pokončno

Zgornji ali spodnji rob izbranega predmeta se uporabi kot besedilo osnovne vrstice, pri čemer ohrani prvotno navpično poravnavo posameznih znakov.

Ikona Pokončno

Pokončno

Nagni vodoravno

Znaki v predmetu besedila se nagnejo vodoravno.

Ikona Nagni vodoravno

Nagni vodoravno

Nagni navpično

Znaki v predmetu besedila se nagnejo navpično.

Ikona Nagni navpično

Nagni navpično

Usmerjenost

Obrne se smer poteka besedila, besedilo pa se prezrcali vodoravno ali navpično. Če želite uporabiti ta ukaz, morate najprej v besedilu uveljaviti drugačno osnovno vrstico.

Ikona Usmerjenost

Usmerjenost

Poravnaj levo

Besedilo poravna na levi konec besedila osnovne vrstice.

Ikona Poravnaj levo

Poravnaj levo

Poravnaj na sredino

Besedilo se pomakne na sredino besedila osnovne vrstice.

Ikona Poravnaj na sredino

Poravnaj na sredino

Poravnaj desno

Besedilo poravna na desni konec besedila osnovne vrstice.

Ikona Poravnaj desno

Poravnaj desno

Samodejno prilagodi velikost besedila

Besedilo spremeni velikost, da se prilagodi dolžini besedila osnovne vrstice.

Ikona Samodejno prilagodi velikost besedila

Samodejno prilagodi velikost besedila

Razdalja

Vnesite presledek, ki ga želite pustiti med besedilom osnovne vrstice in osnovo posameznih znakov.

Ikona Razdalja

Razdalja

Zamik

Vnesite presledek, ki naj ostane med začetkom besedila osnovne vrstice in začetkom besedila.

Ikona Zamik

Zamik

Obris

Pokaže ali skrije besedilo osnovne vrstice ali robove izbranega predmeta.

Ikona Obris

Obris

Obris besedila

Prikaže ali skrije robove posameznih znakov v besedilu.

Ikona Obris besedila

Obris besedila

Brez senčenja besedila

Odstrani učinek senčenja, ki ste ga uporabili v besedilu.

Ikona Brez senčenja besedila

Brez senčenja

Dodaj senco besedila

Besedilu v izbranem predmetu doda senco. Kliknite ta gumb, nato pa v polji Razdalja X in Razdalja Y vnesite dimenzije senc.

Ikona Dodaj senco besedila

Dodaj senco besedila

Nagni senco besedila

Besedilu v izbranem predmetu se doda nagnjena senca. Kliknite ta gumb, nato pa v polji Razdalja X in Razdalja Y vnesite dimenzije senc.

Ikona Nagni senco besedila

Nagni senco besedila

Vodoravna razdalja sence ali kot sence

Vnesite vodoravno razdaljo med znaki besedila in robom sence oz. kot nagiba sence od navpičnice.

Ikona Razdalja X

Razdalja X ali kot sence

Navpična razdalja ali velikost sence

Vnesite navpično razdaljo med znaki besedila in robom sence oz. velikost sence v odstotkih velikosti znakov.

Ikona Razdalja Y

Razdalja Y ali velikost sence

Barva sence

Izberite barvo za senco besedila.

Podprite nas!