Pogovorno okno Stavec (za postavitev besedila vzdolž krivulje)

Enostavno orodje za postavitev besedila vzdolž krivulje brez dodatnih posebnih učinkov.

note

To pogovorno okno Stavec je namenjen postavitvi besedila, da sledi krivulji. Narišite krivuljo, jo dvokliknite in vnesite besedilo. Ko je krivulja izbrana, lahko zdaj aktivirate ukaz Stavec. .


Ikone za poravnavo

Besedilo lahko sledi poljubni obliki. Večina likov po meri, ki so na voljo v orodni vrstici Risba, je potrebno pretvoriti v drugo vrsto, preden jih lahko uporabite s Stavcem. V programih Impress in Draw desno kliknite lik in izberite Pretvori – V krivuljo/mnogokotnik/obris. Če želite, lahko zdaj kopirate in prilepite pretvorjeni lik v program Writer, da ga uporabite s Stavcem. Likov v orodnih vrsticah Stari krogi in ovali in Stari pravokotniki ni potrebno pretvoriti. Tudi Lok, vključen med osnovne like, je prav tako zastareli lik.

Odstrani oblikovanje osnovne vrstice.

Ikona

Izključeno

Zgornji ali spodnji rob izbranega predmeta se uporabi kot besedilo osnovne vrstice.

Ikona

Zasukaj

Zgornji ali spodnji rob izbranega predmeta se uporabi kot besedilo osnovne vrstice, pri čemer ohrani prvotno navpično poravnavo posameznih znakov.

Ikona

Pokončno

Znaki v predmetu besedila se nagnejo vodoravno.

Ikona

Nagni vodoravno

Znaki v predmetu besedila se nagnejo navpično.

Ikona

Nagni navpično

Obrne se smer poteka besedila, besedilo pa se prezrcali vodoravno ali navpično. Če želite uporabiti ta ukaz, morate najprej v besedilu uveljaviti drugačno osnovno vrstico.

Ikona

Usmerjenost

Besedilo poravna na levi konec besedila osnovne vrstice.

Ikona

Poravnaj levo

Besedilo se pomakne na sredino besedila osnovne vrstice.

Ikona

Sredina

Besedilo poravna na desni konec besedila osnovne vrstice.

Ikona

Poravnaj desno

Besedilo spremeni velikost, da se prilagodi dolžini besedila osnovne vrstice.

Ikona

Samodejno prilagodi velikost besedila

Vnesite presledek, ki ga želite pustiti med besedilom osnovne vrstice in osnovo posameznih znakov.

Ikona

Razdalja

Vnesite presledek, ki naj ostane med začetkom besedila osnovne vrstice in začetkom besedila.

Ikona

Zamik

Pokaže ali skrije besedilo osnovne vrstice ali robove izbranega predmeta.

Ikona

Obris

Prikaže ali skrije robove posameznih znakov v besedilu.

Ikona

Obris besedila

Odstrani učinek senčenja, ki ste ga uporabili v besedilu.

Ikona

Brez senčenja

Besedilu v izbranem predmetu doda senco. Kliknite ta gumb, nato pa v polji Razdalja X in Razdalja Y vnesite dimenzije senc.

Ikona

Navpično

Besedilu v izbranem predmetu se doda nagnjena senca. Kliknite ta gumb, nato pa v polji Razdalja X in Razdalja Y vnesite dimenzije senc.

Ikona

Nagnjenost

Vodoravna razdalja

Vnesite vodoravno razdaljo med besedilnim znakom in robom sence.

Ikona

Razdalja X

Navpična razdalja

Vnesite navpično razdaljo med besedilnim znakom in robom sence.

Ikona

Razdalja Y

Barva sence

Izberite barvo za senco besedila.

Podprite nas!