Postavi naprej

Izbrani predmet se prestavi za eno stopnjo navzgor in je tako bližje vrhu kopice.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Razporedi – Postavi naprej (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Izberite Lik – Razporedi – Postavi naprej (LibreOffice Draw).

+znak plus (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Odprite kontekstni meni – izberite Razporedi – Postavi naprej (LibreOffice Impress).

Ikona Postavi naprej

Postavi naprej


Podprite nas!