Razporedi

Spremeni se zaporedje kopičenja izbranega predmeta oziroma izbranih predmetov.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Razporedi (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Odprite kontekstni meni – izberite Razporedi (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Izberite Lik – Razporedi (LibreOffice Draw).

Ikona Razporedi

Razporedi


Plast za besedilo in slike

Vsak predmet, ki ga namestite v dokument, se zaporedno nalaga na predhodni predmet. Če želite v dokumentu spremeniti zaporedje kopičenja predmetov, uporabite razporeditvene ukaze. Zaporedja kopičenja besedila ne morete spreminjati.

Pomakni v ospredje

Izbrani predmet se prestavi na vrh zaporedja kopičenja in je tako pred ostalimi predmeti.

Postavi naprej

Izbrani predmet se prestavi za eno stopnjo navzgor in je tako bližje vrhu kopice.

Pošlji nazaj

Izbrani predmet se prestavi za eno stopnjo navzdol in je tako bližje dnu kopice.

Pomakni v ozadje

Izbrani predmet se prestavi na dno zaporedja kopičenja in je tako za ostalimi predmeti.

V ospredje

Izbrani predmet se premakne pred besedilo.

V ozadje

Izbrani predmet se premakne za besedilo.

Podprite nas!