Oblaček

Navedite lastnosti izbranega oblačka.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Položaj in velikost – zavihek Oblački. To je na voljo samo za oblačke z besedilom, ne za oblačke po meri.


Ikona opombe

Ti oblački so zapuščina prve različice LibreOffice. Če želite vstaviti te oblačke, morate prirediti orodno vrstico. Novi oblački z oblikami po meri ponujajo več možnosti, npr. orodno vrstico za oblačke Ikona, kjer lahko izberete obliko.


Slogi oblačkov

Kliknite slog Oblaček, ki ga želite uveljaviti na izbranem oblačku.

Razmik

Vnesite velikost razmika, ki ga želite med koncem črte oblačka in poljem oblačka.

Pripona

Izberite, od kod želite razširiti črto oblačka glede na polje oblačka.

Dolžina

Vnesite dolžino odseka črte oblačka, ki se razširja od polja oblačka do inflekcijske točke črte.

Ikona opombe

Polje Dolžina je na voljo le, če izberete slog oblačka Lomljena povezovalna črta, potrditveno polje Optimalno pa pustite prazno.


Optimalno

Če želite enojno lomljeno črto prikazati na optimalen način, kliknite tukaj.

Podprite nas!