Položaj in velikost

Izbranemu predmetu spremeni velikost ali ga premakne.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Položaj in velikost, zavihek Položaj in velikost.


Položaj

Podaj položaj izbranega predmeta na strani.

Položaj X

Vnesite vodoravno razdaljo, za katero naj se predmet premakne glede na temeljno točko, ki je izbrana v mreži.

Položaj Y

Vnesite navpično razdaljo, za katero naj se predmet premakne glede na temeljno točko, ki je izbrana v mreži.

Temeljna točka

Kliknite temeljno točko v mreži, nato pa vnesite količino, za katero naj se predmet premakne relativno na temeljno točko, ki ste jo izbrali v poljih Položaj Y in Položaj X. Temeljne točke ustrezajo izbranim ročicam na predmetu.

Velikost

Navedite količino, za katero naj izbrani predmet spremeni velikost glede na izbrano temeljno točko.

Širina

Vnesite širino za izbrani predmet.

Višina

Vnesite višino za izbrani predmet.

Ohrani razmerje

Ko spremenite velikost izbranega predmeta, se sorazmerja ohranijo.

Temeljna točka

Kliknite temeljno točko v mreži, nato pa v polji Širina in Višina vnesite nove dimenzije velikosti za izbrani predmet.

Zaščiti

Položaj

Spreminjanje položaja ali velikosti izbranega predmeta ni možno.

Velikost

Spreminjanje velikosti izbranega predmeta ni možno.

Prilagodi

Določa, ali naj bo velikost risanega predmeta prilagojena velikosti vnesenega besedila.

Prilagodi širino besedilu

Če je predmet manjši kot besedilo, se širina predmeta razširi do širine besedila.

Prilagodi višino besedilu

Če je predmet manjši kot besedilo, se višina predmeta razširi do širine besedila.

Podprite nas!