Prosojnost

Za polnilo, ki ga želite uveljaviti za izbrani predmet, nastavite možnosti prosojnosti.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Področje – zavihek Prosojnost (dokumenti z risbami).

Izberite Oblika – Predmet in lik – Področje – zavihek Prosojnost (dokumenti predstavitev).

Izberite Oblika – Stena grafikona – zavihek Prosojnost (dokumenti z grafikoni).

Izberite Oblika – Področje grafikona – zavihek Prosojnost (dokumenti z grafikoni).

Izberite Oblika – Tla grafikona – zavihek Prosojnost (dokumenti z grafikoni).

Izberite Oblika – Naslov – Vsi naslovi – zavihek Prosojnost (dokumenti z grafikoni).

Izberite Oblika – Naslov – Glavni naslov – zavihek Prosojnost (dokumenti z grafikoni).

Izberite Oblika – Naslov – Podnaslov – zavihek Prosojnost (dokumenti z grafikoni).

Izberite Oblika – Naslov – Naslov (Os X) – zavihek Prosojnost (dokumenti z grafikoni).

Izberite Oblika – Naslov – Naslov (Os Y) – zavihek Prosojnost (dokumenti z grafikoni).

Izberite Oblika – Naslov – Naslov (Os Z) – zavihek Prosojnost (dokumenti z grafikoni)

Izberite Oblika – Lastnosti predmeta – Podatkovna točka – zavihek Prosojnost (dokumenti z grafikoni).

Izberite Oblika – Lastnosti predmeta – Nizi podatkov, nato zavihek Prosojnost (dokumenti grafikonov).

Izberite Oblika – Odstavek – zavihek Prosojnost.

Izberite Pogled – Slogi – odprite kontekstni meni vnosa in izberite Nov/Uredi slog – zavihek Prosojnost.


Prosojni način

Navedite vrsto prosojnosti, ki jo želite uveljaviti.

Brez prosojnosti

Barvna prosojnost se izključi. To je privzeta nastavitev.

Prosojnost

Barvna prosojnost se vključi. Izberite to možnost, nato pa v polje vnesite število, pri čemer je 0 % popolnoma neprozorno, 100 % pa popolnoma prosojno.

Pomikalnik prosojnosti

Prilagodi se prosojnost trenutnega barvnega polnila. Vnesite število med 0 % (neprozorno) in 100 % (prosojno).

Preliv

Na trenutne barvnem polnili se uporabi prosojnostni preliv. Izberite to možnost, nato pa nastavite lastnosti preliva.

Vrsta

Določite prosojnostni preliv, ki ga želite uveljaviti.

Sredina X

Vnesite vodoravni odmik za preliv.

Sredina Y

Vnesite navpični odmik za preliv.

Kot

Vnesite kot sukanja za preliv.

Začetek prehoda

Vnesite količino, za katero želite prilagoditi prosojnostno področje preliva. Privzeta vrednost je 0 %.

Začetna vrednost

Izberite mero prosojnosti za začetno točko preliva, pri čemer je 0 % popolnoma neprozorno, 100 % pa popolnoma prosojno.

Končna vrednost

Izberite mero prosojnosti za končno točko preliva, pri čemer je 0 % popolnoma neprozorno, 100 % pa popolnoma prosojno.

Predogled

S predogledom si oglejte spremembe, preden prosojnostni učinek uveljaviti na barvnem polnilu izbranega predmeta.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Podprite nas!