Podčrtano

Izbrano besedilo se podčrta ali pa se črta odstrani.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Besedilo in nato izberite Enojno podčrtano ali Dvojno podčrtano.

Ikona Podčrtano

Podčrtano


Če kazalka ni na besedi, se podčrta novo besedilo, ki ga vnesete.

Enojno podčrtano

Izbrano besedilo podčrta z enojno črto.

Dvojno podčrtano

Izbrano besedilo podčrta z dvema črtama.

Podprite nas!