Slog

Ta ukaz uporabite, če želite sloge pisave hitro uporabiti na izboru besedila.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni – izberite Slog.


Če postavite kazalko v besedo in ne izberete ničesar, bo slog pisave veljal za celotno besedo. Če kazalka ni v besedi in niste izbrali besedila, bo slog pisave veljal za besedilo, ki ga boste vnesli.

Krepko

Izbrano besedilo se poudari. Če je kazalka na besedi, se poudari celotna beseda. Če je izbor ali beseda v celoti poudarjena, se oblikovanje odstrani.

Ležeče

Izbrano besedilo se izpiše v ležečem tisku. Če je kazalka na besedi, se celotna beseda izpiše v ležečem tisku. Če je izbor ali beseda v celoti v ležečem tisku, se oblikovanje odstrani.

Podčrtano

Izbrano besedilo se podčrta ali pa se črta odstrani.

Prečrtano

Čez izbrano besedilo se nariše črta, če pa je kazalka na besedi, pa čez celo besedo.

Sence

Izbrano besedilo postane osenčeno, če pa je kazalka na besedi, se osenči celotna beseda.

Nadpisano

Zmanjša se velikost pisave izbranega besedila, zviša pa se besedilo nad osnovno vrstico.

Podpisano

Zmanjša se velikost pisave izbranega besedila in zniža besedilo nad osnovno vrstico.

Podprite nas!