Poravnava (predmeti besedila)

Določite možnosti poravnave trenutni izbor.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Poravnaj (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Izberite Lik – Poravnaj (izbrani predmeti) (LibreOffice Draw).

Odprite kontekstni meni – izberite Poravnaj (izbrani predmeti) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).


Levo

Izbrani odstavek oziroma odstavki se poravnajo na levi rob strani.

Desno

Izbrani odstavek oziroma odstavki se poravnajo na desni rob strani.

Na sredini

Izbrani odstavek oziroma odstavki se poravnajo na sredino strani.

Poravnaj obojestransko

Poravna izbrani odstavek oziroma odstavke na levi in desni rob strani. Če želite, lahko navedete tudi možnosti poravnave za zadnjo vrstico odstavka, tako da izberete Oblika – Odstavek – Poravnava.

Podprite nas!