Tabulatorji

Nastavite položaj tabulatorskih mest v odstavku.

Če želite, lahko za nastavitev položajev tabulatorja uporabite tudi ravnilo.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Odstavek – zavihek Tabulatorji.

Izberite Pogled – Slogi – odprite kontekstni meni vnosa in izberite Spremeni/Nov – zavihek Tabulatorji.

Dvokliknite ravnilo


Položaj

Izberite vrsto tabulatorskih mest, vnesite novo mero, nato pa kliknite Nov. Če želite, lahko navedite tudi merske enote za tabulator (cm za centimetre ali " za palce). Obstoječi tabulatorji levo od prvega tabulatorja, ki ga določite sami, se odstranijo.

Vrsta

Izberite vrsto tabulatorskih mest, ki jo želite spremeniti.

Levo

To tabulatorsko mesto se imenuje Levo/Zgoraj, če je omogočena podpora za azijske jezike.

Levi rob besedila se poravna do tabulatorskega mesta, besedilo pa se razširi na desno.

Desno

To tabulatorsko mesto se imenuje Desno/Spodaj, če je omogočena podpora za azijske jezike.

Desni rob besedila se poravna do tabulatorskega mesta, besedilo pa se razširi levo od tabulatorskega mesta.

Sredina

Sredino besedila poravna do tabulatorskega mesta.

Decimalno

Decimalno ločilo števila poravna na sredino tabulatorskega mesta, besedilo pa levo od tabulatorja.

Znak

Vnesite znak, ki naj ga decimalni tabulator uporablja kot decimalno ločilo.

Zapolnitveni znak

Navedite znake, ki naj se uporabljajo kot vodilo levo od tabulatorskega mesta.

Brez

Ne vnaša zapolnitvenih znakov ali odstranjuje obstoječih znakov levo od tabulatorskega mesta.

.......

S pikami zapolni prazno mesto levo od tabulatorskega mesta.

------

S črticami zapolni prazno mesto levo od tabulatorskega mesta.

______

Nariše črto, s katero zapolni prazno mesto levo od tabulatorskega mesta.

Znak

Lahko navedete znak, s katerim naj se zapolni prazno mesto levo od tabulatorja.

Nov

Doda tabulatorsko mesto, ki ste ga določili za trenutni odstavek.

Izbriši vse

Odstrani vsa tabulatorska mesta, ki ste jih določili pod Položaj. V enakomernih intervalih nastavi tabulatorsko mesto Levo kot privzeto tabulatorsko mesto.

Izbriši

Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Podprite nas!