Navedite položaj, spreminjanje merila, vrtenje in razmike za znake.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Znak – zavihek Položaj.

Izberite Pogled – Slogi – odprite kontekstni meni vnosa in izberite Spremeni/Nov – zavihek Poravnava.


Spremembe se uporabijo za trenutni izbor, za celo besedo, na kateri je kazalka, ali za novo besedilo, ki ga vtipkate.

Položaj

Nastavite indeks ali indeksne možnosti za znak.

Nadpisano

Zmanjša se velikost pisave izbranega besedila, zviša pa se besedilo nad osnovno vrstico.

Navadno

Odstrani se podpisano ali nadpisano oblikovanje.

Podpisano

Zmanjša se velikost pisave izbranega besedila in zniža besedilo nad osnovno vrstico.

Zvišaj/znižaj za

Vnesite količino, za katero želite zvišati ali znižati izbrano besedilo glede na osnovno vrstico. Sto odstotkov je enako višini pisave.

Relativna velikost pisave

Vnesite količino, za katero želite zmanjšati velikost pisave izbranega besedila.

Samodejno

Količina, za katero se izbrano besedilo zviša ali zniža glede na osnovnico, se nastavi samodejno.

Vrtenje/spreminjanje merila

Spremeni širino

Vnesite odstotek širine pisave, za kolikor želite vodoravno raztegniti ali stisniti izbrano besedilo.

Razmik

Navedite razmik med posameznimi znaki.

Razmik

Določa razmike med znaki izbranega besedila. Če želite razširiti ali stisniti razmik, v sukalno polje vnesite količino, za katero želite razširiti ali stisniti besedilo.

Ikona namiga

Če želite povečati razmik, nastavite pozitivno vrednost; če ga želite zmanjšati, vnesite negativno vrednost.


Parno spodsekavanje

Razmik med znaki za določene kombinacije črk se samodejno prilagodi.

Spodsekavanje je na volje le pri določenih vrstah pisav in zahteva, da vaš tiskalnik to možnost podpira.

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Uporabi

Uporabi spremenjene ali izbrane vrednosti brez zapiranja pogovornega okna.

Podprite nas!