Viri podatkov

Prikaže seznam z zbirkami podatkov, ki so registrirane v LibreOffice, in vam omogoča upravljanje z vsebino zbirk podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz orodnih vrstic:

Ikona Viri podatkov

Viri podatkov

Na tipkovnici:

+dvigalka+F4


Pregled zbirke podatkov

note

Ukaz Viri podatkov je na voljo le, ko sta dokument z besedilom ali preglednica odprta.


Polja iz zbirke podatkov lahko vstavite v svojo datoteko ali pa ustvarite obrazce za dostop do zbirke podatkov.

Podprite nas!