Komentar

Vstavi komentar okoli izbranega besedila, prosojnice predstavitve, strani risbe ali na trenutnem položaju kazalke v preglednici.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Komentar.

Pritisnite kombinacijo tipk +C.


Komentarji različnih avtorjev so obarvani različno. Izberite – LibreOffice – Uporabniški podatki, kjer vnesete svoje ime, ki bo prikazano kot ime avtorja komentarja.

Ogled komentarjev

Tiskanje komentarjev

Podprite nas!