Povečava in postavitev pogleda

Odpre pogovorno okno Povečava in postavitev pogleda, kjer lahko nastavite faktor povečave za prikaz trenutnega dokumenta.

Trenutni faktor povečave je prikazan kot odstotkovna vrednost v drsniku povečave v vrstici stanja.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Pogled – Povečava – Povečava.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Povečava

Povečava


note

V okoljih Unix, Linux in Windows se s povečavo pogleda upravlja različno. Dokument, ki ga v okolju Windows shranite s faktorjem povečave 100 %, je v okoljih Unix/Linux prikazan z večjim faktorjem povečave. Če želite spremeniti faktor povečave, dvokliknite ali z desno tipko miške kliknite vrednost v odstotkih v orodni vrstici Stanje in izberite faktor povečave, ki ga želite.


Faktor povečave

Nastavite faktor povečave, s katerim naj bo prikazan trenutni dokument in vsi dokumenti iste vrste, ki jih odprete potem.

Optimalno

Prilagodi širino in višino

Prilagodi širino

Pokaže celotno prosojnico po širini. Zgornji in spodnji rob prosojnice morda ne bo viden.

100 %

Prikaže dokument v njegovi dejanski velikosti.

Po meri

Vnesite faktor povečave, s katerim želite prikazati dokument. Odstotek vnesite v polje.

Podprite nas!