Povečava in postavitev pogleda

Zmanjša ali poveča prikaz programa LibreOffice na zaslonu. Trenutni faktor povečave je prikazan kot vrednost v odstotkih v orodni vrstici Stanje.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Povečava – Povečava.

Kliknite ali desno kliknite polje v vrstici stanja.


Ikona opombe

V okoljih Unix, Linux in Windows se s povečavo pogleda upravlja različno. Dokument, ki ga v okolju Windows shranite s faktorjem povečave 100 %, je v okoljih Unix/Linux prikazan z večjim faktorjem povečave. Če želite spremeniti faktor povečave, dvokliknite ali z desnim gumbom miške kliknite vrednost v odstotkih v orodni vrstici Stanje in izberite faktor povečave, ki ga želite.


Faktor povečave

Nastavite faktor povečave, s katerim naj bo prikazan trenutni dokument in vsi dokumenti iste vrste, ki jih odprete potem.

Optimalno

Prilagodi širino in višino

Prilagodi širino

Pokaže celotno prosojnico po širini. Zgornji in spodnji rob prosojnice morda ne bo viden.

100 %

Prikaže dokument v njegovi dejanski velikosti.

Spremenljivo

Vnesite faktor povečave, s katerim želite prikazati dokument. Odstotek vnesite v polje.

Postavitev pogleda

Dokumentom z besedilom lahko nastavite postavitev pogleda. Zmanjšajte faktor povečave, da boste videli učinek različnih nastavitev postavitve pogleda.

Samodejno

Samodejna postavitev pogleda prikaže strani eno ob drugi, kolikor to dopušča faktor povečave.

Ena stran

V enostranski postavitvi pogleda je stran prikazana ena nad drugo, nikoli ena ob drugi.

Stolpci

V stolpčni postavitvi vidite strani v danem številu stolpcev, eno poleg druge. Vnesite število stolpcev.

Knjižni način

V knjižnem načinu postavitve vidite dve strani, eno poleg druge, kot pri odprti knjigi. Prva stran je desna stran z liho številko strani.

Podprite nas!