Seznam

Sprejmi ali zavrni posamezne spremembe.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Uredi – Sledi spremembam – Upravljaj – zavihek Seznam.

Izberite Orodja – Samopopravki – Uporabi in uredi spremembe. Odpre se pogovorno okno Samopopravki, kliknite gumb Uredi spremembe, nato izberite zavihek Seznam.


Zavihek Seznam prikaže vse spremembe, ki so bile zapisane v trenutnem dokumentu. Če želite ta seznam filtrirati, kliknite zavihek Filter, nato pa izberite svoje pogoje filtriranja.

Izbirno polje

Prikaže seznam sprememb, zapisanih v dokumentu. Ko izberete vnos na seznamu, je sprememba označena v dokumentu. Če želite razvrstiti seznam, kliknite glavo stolpca. Če želite izbrati več vnosov s seznama, medtem ko klikate, držite pritisnjeno .

tip

Če želite urediti komentar za vnos na seznamu, z desno tipko miške kliknite vnos, nato pa izberite Uredi – Komentar.


Potem ko spremembo sprejmete ali zavrnete, se vrstni red vnosov na seznamu spremeni glede na stanje »Sprejeto« ali »Zavrnjeno«.

Dejanje

Prikaže seznam sprememb, ki so bile narejene v dokumentu.

Avtor

Navede uporabnika, ki je napravil spremembe.

Datum

Navede datum in čas, ko je bila sprememba napravljena.

Komentar

Prikaže seznam komentarjev, ki so priloženi k spremembi.

Sprejmi

Sprejme izbrano spremembo in odstrani oznako spremembe v dokumentu.

Zavrni

Zavrne izbrano spremembo in odstrani oznako spremembe v dokumentu.

Sprejmi vse

Sprejme vse spremembe in odstrani oznake iz dokumenta.

Zavrni vse

Zavrne vse spremembe in odstrani oznake iz dokumenta.

V kontekstnem meniju seznama so dodatni ukazi:

Uredi komentar

Uredite komentar za izbrano spremembo.

Razvrsti

Razvrsti seznam glede na glave stolpcev.

Dejanje

Razvrsti seznam glede na vrsto spremembe.

Avtor

Razvrsti seznam glede na avtorja.

Datum

Razvrsti seznam glede na datum in čas.

Komentar

Razvrsti seznam glede na komentarje, ki so priloženi k spremembam.

Položaj dokumenta

Razvrsti seznam v padajočem vrstnem redu, glede na mesto sprememb v dokumentu. To je privzeta metoda razvrščanja.

Podprite nas!