Zaščiti spremembe

Uporabniku prepreči, da bi deaktiviral funkcijo beleži spremembe ali sprejel oziroma zavrnil spremembe, razen če vnese geslo.

Podprite nas!