Opis

Izpiše lastnosti izbrane točke povezave.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Slika s povezavami, nato izberite odsek slike s povezavami in kliknite Lastnosti – Opis.


Hiperpovezava

Navede lastnosti URL-ja, ki je priložen k točki povezave.

URL:

Vnesite URL datoteke, ki jo želite odpreti, ko kliknete izbrano točko povezave. Če želite skočiti na sidro znotraj trenutnega dokumenta, npr. na lik z imenom »ime_sidra«, mora biti naslov v obliki »#ime_sidra«. Če ciljate na sidro v drugem dokumentu, mora biti naslov v obliki »file:///pot/do/ime_drugega_dokumenta#ime_sidra«.

Nadomestno besedilo

Vnesite besedilo, za katerega želite, da se prikaže, ko miška miruje nad točko povezave v brskalniku. Če ne vnesete nobenega besedila, se prikaže Naslov.

Okvir:

Vnesite ime ciljnega okvira, v katerem želite odpreti URL. Izberete lahko tudi standardno ime okvira, ki ga prepoznajo vsi brskalniki, in sicer s seznama.

Ime:

Vnesite ime za sliko.

Opis

Vnesite opis za točko povezave.

Podprite nas!