Urejevalnik slik s povezavami

Vam omogoča prilaganje URL-jev k določenim področjem, ki se imenujejo točke povezav, na grafiki ali skupini grafik. Slika s povezavami je skupina ene ali več točk povezav.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Orodja – Slika s povezavami.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

V meniju Slika zavihka Slika izberite Slika s povezavami.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Slika s povezavami

Slika s povezavami


Opremljanje slik s povezavami, na katere lahko kliknete

Narišete lahko tri vrste točk povezav: pravokotnike, elipse in mnogokotnike. Ko kliknete točko povezave, se v oknu brskalnika ali okviru, ki ga določite, odpre URL. Določite lahko tudi besedilo, ki se pojavi, ko z miško mirujete nad točko povezave.

Uporabi

Uporabi spremembe, ki ste jih napravili na sliki s povezavami.

Ikona Uporabi

Uporabi

Odpri

Naloži obstoječo sliko s povezavami v obliki zapisa datoteke MAP-CERN, MAP-NCSA ali SIP StarView.

Ikona Odpri

Odpri

Shrani

Shrani sliko s povezavami v obliki zapisa datoteke MAP-CERN, MAP-NCSA ali SIP StarView.

Ikona Shrani

Shrani

Izberi

Na sliki s povezavami izbere točko povezave za urejanje.

Ikona Izberi

Izberi

Pravokotnik

Nariše pravokotno točko povezave, kjer povlečete po grafiki. Potem lahko vnesete Naslov in Besedilo za točko povezave in izberete Okvir, v katerem želite, da se odpre URL.

Ikona Pravokotnik

Pravokotnik

Elipsa

Nariše eliptično točko povezave, kjer povlečete v sliko. Potem lahko vnesete Naslov in Besedilo za točko povezave in izberete Okvir, v katerem želite, da se odpre URL.

Ikona Elipsa

Elipsa

Mnogokotnik

Na grafiki nariše mnogokotno točko povezave. Kliknite to ikono, povlecite po grafiki in kliknite, da določite eno stran mnogokotnika. Premaknite se tja, kamor želite postaviti konec druge strani, in kliknite. Ponavljajte, dokler niste narisali vseh strani mnogokotnika. Ko končate, dvokliknite, da zaprete mnogokotnik. Potem lahko vnesete Naslov in Besedilo za točko povezave in izberete Okvir, v katerem želite, da se odpre URL.

Ikona Mnogokotnik

Mnogokotnik

Prostoročni mnogokotnik

Nariše točko povezave, ki temelji na prostoročnem mnogokotniku. Kliknite to ikono in se premaknite, kamor želite narisati točko povezave. Povlecite prostoročno črto in jo spustite, da zaključite lik. Potem lahko vnesete Naslov in Besedilo za točko povezave in izberete Okvir, v katerem želite, da se odpre URL.

Ikona Prostoročni mnogokotnik

Prostoročni mnogokotnik

Uredi točke

Vam omogoča, da spremenite obliko izbrane točke povezave z urejanjem točk sidranja.

Ikona Uredi točke

Uredi točke

Premakni točke

Vam omogoča, da premaknete posamezne točke sidranja na izbrani točki povezave.

Ikona Premakni točke

Premakni točke

Vstavi točke

Doda točko sidranja na obrobo točke povezave, kamor ste kliknili.

Ikona Vstavi točke

Vstavi točke

Izbriši točke

Izbriše izbrano točko sidranja.

Ikona Izbriši točke

Izbriši točke

Aktivno

Onemogoči ali omogoči hiperpovezavo za izbrano točko povezave. Onemogočena točka povezave je prosojna.

Ikona Aktivno

Makro

Vam omogoča, da dodelite makro, ki se zažene, ko kliknete izbrano točko povezave v brskalniku.

Ikona Makro

Makro

Lastnosti

Omogoča, da določite lastnosti za izbrano točko povezave.

Ikona Lastnosti

Lastnosti

Naslov:

Vnesite URL datoteke, ki jo želite odpreti, ko kliknete izbrano točko povezave. Če želite skočiti na sidro znotraj dokumenta, mora biti naslov v obliki »file:///C:/Dokumenti/ime_dokumenta#ime_sidra«.

Nadomestno besedilo

Vnesite besedilo, za katerega želite, da se prikaže, ko miška miruje nad točko povezave v brskalniku. Če ne vnesete nobenega besedila, se prikaže Naslov.

Okvir:

Vnesite ime ciljnega okvira, v katerem želite odpreti URL. Izberete lahko tudi standardno ime okvira iz seznama.

Seznam vrst okvirov

Grafični pogled

Prikaže sliko s povezavami, da lahko klikate in urejate točke povezav.

Podprite nas!