Spremeni povezave DDE

Spremenite lastnosti za izbrano povezavo DDE.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Uredi – Zunanje povezave – Spremeni (samo za povezave DDE).


Spremeni povezavo

Vam omogoča nastavitev lastnosti za izbrano DDE povezavo.

Program

Navede program, ki je nazadnje shranil izvorno datoteko. Programi paketa LibreOffice imajo strežniško ime soffice.

Datoteka

Pot do izvorne datoteke. >Relativne poti morajo biti podane s polnim naslovom URI, npr. file://.

Kategorija

Navede odsek ali predmet, na katerega se sklicuje povezava v izvorni datoteki. Če želite, lahko tukaj vnesete nov odsek ali predmet.

Podprite nas!