Omogoča spreminjanje in prekinjanje povezav z zunanjimi datotekami v trenutnem dokumentu. Prav tako lahko posodobite vsebine trenutne datotek z nazadnje shranjeno različico povezane zunanje datoteke. Ta ukaz se ne nanaša na hiperpovezave in ni na voljo, če trenutni dokument ne vsebuje povezav z drugimi datotekami.

Ta ukaz je moč uporabiti z zunanjimi povezavami datotek za slike in predmete OLE (ko so vstavljene s povezavo do zunanje datoteke).

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:


Izvorna datoteka

Izpiše pot do izvorne datoteke. Če je pot določena s povezavo DDE, mora imeti relativna pot predpono »file:«.

Dvokliknite povezavo na seznamu, če želite odpreti pogovorno okno datoteke, v katerem lahko izberete drug predmet za to povezavo.

Element

Navede, kateri program (če je znan) je zadnji shranil izvorno datoteko.

Vrsta

Navede vrsto datoteke, kot je grafika, izvorne datoteke.

Stanje

Navede dodatne podatke o izvorni datoteki.

Samodejno

Samodejno posodobi vsebino povezave, ko odprete datoteko. Vse spremembe izvorne datoteke so tako prikazane v datoteki, ki vsebuje povezavo. Povezane grafične datoteke lahko posodobite samo ročno. Ta možnost ni na voljo za povezane grafične datoteke.

Samodejna možnost je na voljo le za povezave DDE. Povezavo DDE lahko vstavite tako, da kopirate vsebino iz ene datoteke in jo prilepite s klikom na Uredi – Posebno lepljenje, potem pa izberete polje Povezava. Ker je povezovalni sistem DDE temelji na besedilu, so na ciljni delovni list kopirane samo prikazane decimalke.

Ročno

Povezavo posodobi samo takrat, ko kliknete gumb Posodobi.

Spremeni

Spremenite izvorno datoteko za izbrano povezavo.

Prekini povezavo

Prekine povezavo med izvorno datoteko in trenutnim dokumentom. Nazadnje posodobljena vsebina izvorne datoteke je v trenutnem dokumentu ohranjena.

Posodobi

Posodobi izbrano povezavo tako, da se v trenutnem dokumentu prikaže nazadnje shranjena različica povezane datoteke.

Zapri

Zapre pogovorno okno in shrani vse spremembe.

note

Ko odprete datoteko, ki vsebuje povezave, vas program opozori, da povezave posodobite. Proces posodabljanja lahko traja nekaj minut, odvisno od tega, kje so shranjene povezane datoteke.


note

Če nalagate datoteko, ki vsebuje DDE povezave, vas program opozori, da povezave posodobite. Če ne želite vzpostaviti povezave z DDE strežnikom, posodobitev zavrnite.


warning

Tvorite lahko povezave z oddaljenimi mesti, ki prenašajo krajevne podatke na oddaljeni strežnik. Zavrnite opozorilo za posodobitev, če dokumentu ne zaupate.


Podprite nas!