Atributi

Izberite atribute besedila, ki jih želite iskati. Če npr. iščete atribut Pisava, so najdene vse pojavitve besedila, ki ne uporabljajo privzete pisave. Najdena so vsa besedila, ki imajo neposredno kodiran atribut pisave, in vsa besedila, pri katerih slog zamenja atribut pisave.

Iskanje atributov

Možnosti

Izberite atribute, po katerih želite iskati.

Barva pisave

Najde vse pojavitve, pri katerih je bila spremenjena barva privzete pisave.

Debelina pisave

Najde atribut Krepko ali Krepko poševno.

Deljenje besed

Najde atribut Deljenje besed.

Drža pisave

Najde atribut Poševno ali Krepko poševno.

Jezik

Najde atribut Jezik (za črkovanje).

Merilo

Najde atribut Merilo.

Navpična poravnava besedila

Najde atribut Navpična poravnava besedila.

Obdrži z naslednjim odstavkom

Najde atribut Obdrži skupaj z naslednjim odstavkom.

Oris

Najde atribut Oris.

Osenčeno

Najde atribut Osenčeno.

Ozadje znaka

Najde znake, ki uporabljajo atribut Ozadje.

Pisava

Najde vse pojavitve, pri katerih je bila privzeta pisava spremenjena.

Podčrtano

Najde znake, ki uporabljajo atribut Podčrtovanje (enojno, dvojno ali pikasto).

Položaj

Najde znake, ki uporabljajo atribute Navadno, Nadpisano ali Podpisano.

Poravnava

Najde atribut Poravnava (levo, desno, sredina, obojestransko).

Posamezne besede

Najde posamezne besede, ki uporabljajo atribut podčrtano ali prečrtano.

Prečrtano

Najde znake, ki uporabljajo atribut Prečrtano (enojno ali dvojno).

Razdeli odstavek

Najde atribut Ne razdeli odstavka.

Razmik

Najde atribut Razmik (nad, pod).

Razmik med vrsticami

Najde atribut Razmik med vrsticami (enojno, 1,5 vrstice, dvojno, sorazmerno, najmanj, vodilno).

Relief

Najde atribut Relief.

Sirote

Najde atribut Obravnava osamelih vrstic.

Slog strani

Najde atribut Prelomi s slogom strani.

Spodsekavanje

Najde atribute Razmik (privzeto, razširjeno, stisnjeno) in parno spodsekavanje.

Tabulatorska mesta

Najde odstavke, ki uporabljajo dodatno nastavljene tabulatorje.

Utripanje

Najde znake, ki uporabljajo atribut Utripanje.

Učinki

Najde znake, ki uporabljajo znakovne atribute Velike črke, Male črke, Pomanjšane velike črke in Naslov.

Vdove

Najde atribut Obravnava ovdovelih vrstic.

Velikost pisave

Najde atribut Velikost pisave/Višina pisave.

Vrtenje

Najde atribut Vrtenje.

Zamik

Najde atribut Zamik (pred besedilom, za besedilom, prva vrstica).

Zvesto registru

Najde atribut Zvesto registru.

Podprite nas!