Nedavni dokumenti

Prikaže seznam nazadnje odprtih datotek. Če želite odpreti datoteko s seznama, kliknite njeno ime.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Datoteka – Nedavni dokumenti.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Datoteka – Nedavni dokumenti.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Nedavni dokumenti

Nedavni dokumenti

V začetnem središču:

Nedavni dokumenti.


note

Število izpisanih datotek je mogoče spremeniti v Strokovnih prilagoditvah, tako da nastavite lastnost /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.


Datoteko odpre modul LibreOffice, ki jo je shranil.

Podprite nas!