Nedavni dokumenti

Prikaže seznam nazadnje odprtih datotek. Če želite odpreti datoteko s seznama, kliknite njeno ime.

Število izpisanih datotek je mogoče spremeniti v Strokovnih prilagoditvah, tako da nastavite lastnost /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.

Datoteko odpre modul LibreOffice, ki jo je shranil.

Podprite nas!