Različice

Shrani in uredi več različic trenutnega dokumenta v isti datoteki. Prav tako lahko odprete, izbrišete in primerjate prejšnje različice.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Datoteka – Različice.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Različice

Različice


warning

Če shranite kopijo datoteke, ki vsebuje podatke o različici (s klikom na Datoteka – Shrani kot), se podatki o različici ne shranijo v datoteko.


Nove različice

Nastavite možnosti za shranjevanje nove različice dokumenta.

Shrani novo različico

Shrani trenutno stanje dokumenta kot novo različico. Če želite, lahko v pogovorno okno Vstavi komentar k različici vnesete tudi komentar, preden shranite novo različico.

Vstavi komentar k različici

Sem vnesete komentar, ko shranjujete novo različico. Če ste za odpiranje tega pogovornega okna kliknili Pokaži, komentarja ne morete urejati.

Vedno shrani različico ob izhodu

Če ste vaš dokument spreminjali, LibreOffice samodejno shrani novo različico, ko zaprete dokument.

Če dokument shranite ročno, ga po shranjevanju ne spreminjate in nato zaprete, nova različica ne bo ustvarjena.

Obstoječe različice

Prikaže seznam obstoječih različic trenutnega dokumenta, datum in čas, ko so bile ustvarjene, avtorja in povezane komentarje.

Zapri

Zapre pogovorno okno in shrani vse spremembe.

Odpri

Odpre izbrano različico v oknu, ki je samo za branje.

Pokaži

Prikaže celoten komentar za izbrano različico.

Izbriši

Izbriše izbrano različico.

Primerjaj

Primerjajte spremembe, ki so bile storjene v vsaki različici. Če želite, lahko upravljate spremembe.

Podprite nas!