Dokument kot e-poštno sporočilo

Odpre novo okno v privzetem programu za elektronsko pošto s trenutnim dokumentom kot prilogo. Uporabljena je trenutna oblika zapisa. Če je dokument nov in še ni shranjen, bo uporabljena oblika, določena v – Nalaganje/shranjevanje – Splošno.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Pošlji – Dokument kot e-poštno sporočilo.

Ikona Dokument kot e-poštno sporočilo

Dokument kot e-poštno sporočilo


Ikona opombe

Če je dokument v zapisu HTML, vdelane ali povezane slike ne bodo poslane skupaj z e-poštnim sporočilom.


Podprite nas!