Natisni

Natisne trenutni dokument, izbor ali strani, ki jih določite. Za trenutni dokument lahko nastavite tudi možnosti tiskanja. Možnosti tiskanja se lahko razlikujejo glede na tiskalnik in operacijski sistem, ki ga uporabljate.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Datoteka – Natisni.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Datoteka – Natisni.

Na tipkovnici:

+P

Iz orodnih vrstic:

Ikona Natisni

Natisni


Pogovorno okno Natisni sestavljajo trije deli: predogled z gumbi za krmarjenje, več zavihkov s kontrolniki za trenutno vrsto dokumenta ter gumbi Natisni, Prekliči in Pomoč.

Če želite zgolj izvedeti, kako lahko natisnete svoj dokument, kliknite ustrezno izmed sledečih povezav.

Splošno tiskanje:

Hitrejše tiskanje z okleščenimi podatki

Črno-belo tiskanje

Izbor največjega območja tiskanja na strani

note

Nastavitve, ki jih določite v pogovornem oknu Natisni, veljajo le za trenutno tiskalniško opravilo, ki ga poženete s klikom gumba Natisni. Če želite trajno spremeniti določeno nastavitev, odprite – LibreOffice (ime modula) – Natisni.


note

Pritisnite tipki dvigalka+F1 ali izberite Pomoč – Kaj je to? in usmerite kazalec na poljuben kontrolnik v pogovornem oknu Natisni, izpiše se razširjen namig zanj.


Predogled

Predogled prikaže, kako bo videti vsak list papirja. Po listih lahko brskate z gumbi pod prikazanim predogledom.

Potrditveno polje za predogled

Vključite ali izključite prikaz predogleda tiskanja.

Polje za krmarjenje po predogledu

Vnesite številko strani, ki naj bo prikazana v predoglednem polju, ali uporabite smerne gumbe za prikaz strani v predogledu.

🡆 Pokaže predogled naslednje strani.

Pokaže predogled zadnje strani.

🡄 Pokaže predogled prejšnje strani.

Pokaže predogled prve strani.

Splošno

Na zavihku Splošno najdete najpogostejše kontrolnike za tiskanje. Določite lahko, katere vsebine dokumenta bodo natisnjene. Izberete lahko tiskalnik in odprete pogovorno okno Nastavitve tiskalnika.

Tiskalnik

Seznamsko polje prikaže nameščene tiskalnike. Kliknite tiskalnik, ki ga želite uporabiti za trenutno tiskalniško opravilo.

Stanje

Pokaže dosegljivost izbranega tiskalnika.

Lastnosti

Odpre pogovorno okno Lastnosti tiskalnika. Lastnosti tiskalnika se razlikujejo glede na izbrani tiskalnik.

Obseg in kopije

Vse strani

Natisne celoten dokument.

Strani

Natisne le tiste strani ali prosojnice, ki jih navedete v polju Strani.

Izbor

Natisne le izbrana območja ali predmete v trenutnem dokumentu.

Če želite natisniti obseg strani, uporabite obliko 3-6. Če želite natisniti posamezne strani, uporabite obliko 7;9;11. Če želite, lahko natisnete kombinacijo obsega strani in posameznih strani, tako da uporabite obliko 3-6;8;10;12.

Vključi

Izberite podmnožico strani, ki jih želite natisniti. Možne vrednosti so:

Plati papirja

Če tiskalnik podpira dvostranski tisk, lahko izberete med enostranskim ali dvostranskim tiskom na papir.

Število kopij

Vnesite število kopij, ki jih želite natisniti.

Zbiranje kopij

Ohrani zaporedje strani izvirnega dokumenta.

Ustvari ločena tiskalniška opravila pri zbiranju kopij

Potrdite, če se pri ustvarjanju zbranih kopij ne želite zanesti na tiskalnik, temveč želite za vsako kopijo ustvariti ločeno tiskalniško opravilo.

Tiskanje v obratnem vrstnem redu

Potrdite, če želite tiskati strani v obratnem vrstnem redu.

Postavitev strani

Razdelek Postavitev strani lahko uporabite za prihranek pri papirju, tako da natisnete več strani na posamezen list. Določite lahko porazdelitev in velikost izpisanih strani na dejanskem papirju.

Spremenite razporeditev strani, ki naj bodo natisnjene na vsakem listu papirja. Predogled prikazuje videz vsakega končnega lista.

Pri nekaterih vrstah dokumentov lahko izberete tiskanje brošure.

Velikost papirja

Določite velikost papirja, ki ga želite uporabiti. Predogled prikaže videz dokumenta na papirja dane velikosti.

Usmerjenost

Izberite usmerjenost papirja. Možne vrednosti so Pokončno in Ležeče.

Strani na list

Natisnite več strani na en list papirja.

Izberite, koliko strani želite natisniti na list papirja. Če je število strani nastavljeno na Po meri, se prikažejo naslednje nastavitve:

Strani

Izberite število vrstic.

Krat

Izberite število stolpcev.

Rob

Določite razdaljo med robom natisnjenih strani in robom papirja.

Razdalja

Izberite razmik med posameznimi stranmi na vsakem listu papirja.

Zaporedje

Izberite vrstni red tiskanja strani.

Nariši rob okoli vsake strani

Potrdite, če želite narisati rob okoli vsake strani.

Brošura

Izberite možnost Brošura, če želite dokument natisniti v obliki brošure.

Tiskanje brošure

Podprite nas!