Splošno

Vsebuje osnovne informacije o trenutni datoteki.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Lastnosti – zavihek Splošno.


Datoteka

Prikaže ime datoteke.

Vrsta

Prikaže vrsto datoteke za trenutni dokument.

Mesto

Prikaže pot do mape in ime mape, kjer je shranjena datoteka.

Velikost

Prikaže velikost trenutnega dokumenta v bajtih.

Ustvarjeno

Prikaže avtorja, datum in čas, ko je bila datoteka prvič shranjena.

Spremenjeno

Prikaže avtorja, datum in čas, ko je bila datoteka zadnjič shranjena v LibreOffice obliki zapisa datoteke.

Predloga

Prikaže predlogo, s katero je bila datoteka ustvarjena.

Digitalno podpisano

Prikaže datum in čas, ko je bila datoteka zadnjič podpisana, kot tudi ime avtorja, ki je podpisal dokument.

Digitalni podpisi

Odpre pogovorno okno Digitalni podpisi, v katerem lahko upravljate z digitalnimi podpisi za trenutni dokument.

Nazadnje natisnjeno

Prikaže uporabniško ime, datum in čas, ko je bila datoteka zadnjič natisnjena.

note

Po zaključku tiskanja je potrebno shraniti dokument, da shrani podatke o tem, kdaj je bil dokument nazadnje natisnjen. Če dokumenta po tiskanju ne shranite, se ob njegovem zaprtju opozorilo ne pojavi.


Skupen čas urejanja

Prikaže, koliko časa je bila datoteka odprta za urejanje, odkar je bila ustvarjena. Čas urejanja se posodobi, ko shranite datoteko.

Številka popravka

Prikaže, kolikokrat je bila datoteka shranjena.

Uporabi uporabniške podatke

Ob datoteki shrani uporabnikovo polno ime. Ime lahko urejate s klikom na – LibreOffice – Uporabniški podatki.

Ponastavi lastnosti

Čas urejanja ponastavi na ničlo, datum nastanka na trenutni datum in čas, številko različice pa na 1. Datumi spreminjanja in tiskanja so prav tako izbrisani.

Z dokumentom shrani tudi ogledno sličico

V dokument shrani ogledno sličico v zapisu PNG. To sliko lahko pod določenimi pogoji uporabi upravitelj datotek oz. raziskovalec.

tip

Če želite tvorbo oglednih sličic povsem onemogočiti, izberite – LibreOffice – Napredno. Kliknite gumb Odpri strokovno prilagoditev in poiščite GenerateThumbnail. Če ima ta lastnost vrednost true, jo dvokliknite, da se spremenit v false.


Želena ločljivost slik

Potrdite to polje, da izberete želeno ločljivost slik v točkah na palec (ang. ppi), ki se uporabi kot privzeta vrednost vsakič, ko vstavite sliko v dokument programov Writer, Impress ali Draw, tako da se njena velikost spremeni glede na vrednost v seznamskem polju.

Podprite nas!