Opis

Vsebuje opisne informacije o dokumentu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Lastnosti – zavihek Opis.


Naslov

Vnesite naslov dokumenta.

Zadeva

Vnesite zadevo dokumenta. Zadevo lahko uporabite za združevanje dokumentov s podobno vsebino.

Ključne besede

Vnesite besede, ki jih želite uporabiti za kazalo vsebine svojega dokumenta. Ključne besede morajo biti ločene z vejicami. Ključna beseda lahko vsebuje presledke in podpičja.

Komentarji

Vnesite komentarje za pomoč pri prepoznavanju dokumenta.

tip

Naslov, Zadeva in Ključne besede se izvozijo v datoteke PDF kot lastnosti dokumenta PDF. Vnesene vrednosti se izvozijo in se pojavijo v ustreznih poljih v opisu lastnosti dokumenta PDF.


Podprite nas!