Odpri

Odpre krajevno ali oddaljeno datoteko. Možno je odpreti več datotek.

Za dostop do tega ukaza ...

Iz menijske vrstice:

Izberite Datoteka – Odpri.

Iz vmesnika zloženke v zavihkih:

Izberite Datoteka – Odpri.

V začetnem središču:

Odpri datoteko.

Iz orodnih vrstic:

Ikona Odpri

Odpri datoteko

Na tipkovnici:

+O


Pogovorna okna za odpiranje datotek, kot npr. Odpri, Shrani kot in podobna, so na voljo na dva načina:

Uporabite LibreOfficeSplošno, da preklopite med obema možnostma.

note

Če datoteka, ki jo želite odpreti, vsebuje sloge, veljajo posebna pravila.


Izbor mape

Izberite svojo priljubljeno mapo iz spustnega seznama ali vnesite njeno pot. S funkcijo Samodokončaj si lahko poenostavite tipkanje.

Povežite se s strežnikom z uporabo pogovornega okna Datotečne storitve.
Izberite nadrejeno mapo iz poti mape z Ikona Odpri.

Trenutni mapi dodate podmapo z ustvari novo mapo.

Mesta in datoteke

Dodajte trenutno mapo med svoja priljubljena mesta z uporabo +. Izbrano mesto odstranite s seznama z -.

Prikaže datoteke in mape v mapi, v kateri se nahajate. Za razvrščanje datotek po imenih, vrstah, velikostih ali datumih v naraščajočem ali padajočem zaporedju kliknite glave stolpcev.

tip

Če želite odpreti več kot en dokument naenkrat, vsakega v svojem oknu, držite pritisnjeno ob izbiranju datotek s klikanjem, nato kliknite Odpri.


Sodobna sistemska pogovorna okna za datoteke ponujajo številne funkcije za ravnanje z datotekami. Večina jih omogoča preimenovanje, brisanje, ustvarjanje datotek, razvrščanje seznamov datotek, prikaz datotek in map kot ikon, drevesni in seznamski pogled, pomikanje po drevesu map datotečnega sistema in druge. S pomočjo desne tipke miške odprete seznam ukazov za izbrane datoteke v področju prikaza.

Ime datoteke

Vnesite ime datoteke ali pot do datoteke.

V pogovornem oknu so na voljo so naslednje možnosti:

  1. LibreOffice ima zelo uporabno funkcijo Samodokončaj, ki se aktivira v nekaterih poljih za besedilo in seznamskih poljih. V polje za URL npr. vnesite in funkcija Samodokončaj bo prikazala prvo najdeno datoteko ali mapo , ki se začne s črko »a«.

  2. S smerno tipko navzdol se sprehajate po imenih drugih datotek in map. Z smerno tipko desno pa vstavite obstoječo podmapo v polje URL. Hitri Samodokončaj je na voljo, če pritisnete tipko konec po delnem vnosu URL. Ko enkrat najdete želeni program, dokument ali mapo, pritisnite vnašalko.

Vrsta datoteke

Izberite vrsto datoteke, ki jo želite odpreti, ali izberite Vse datoteke (*) za prikaz seznama vseh datotek v mapi.

Različica

Če obstaja več različic izbrane datoteke, izberite različico, ki jo želite odpreti. Več različic dokumenta lahko shranite ali organizirate s klikom na Datoteka – Različica. Različice dokumenta so odprte samo za branje.

Samo za branje

Odpre datoteko samo za branje.

Odpri

Odpre izbrane dokumente.

Odpiranje dokumentov s predlogami

Ko odprete dokument, ki je bil ustvarjen iz predloge, LibreOffice preveri, ali je bila predloga spremenjena, odkar je bil dokument nazadnje odprt. Če je bila predloga spremenjena, se pojavi pogovorno okno, v katerem lahko izberete, kateri slogi bodo uporabljeni v dokumentu.

LibreOffice prepotna predloge, shranjene v vseh mapah za predloge, kot so določene v LibreOffice – Poti.

Če je bil dokument ustvarjen s predlogo, ki je ni mogoče najti, se pojavi pogovorno okno, ki vas vpraša, kako nadaljevati, ko boste naslednjič odprli dokument.

Če želite prekiniti povezavo med dokumentom in manjkajočo predlogo, kliknite Ne, drugače bo LibreOffice iskal predlogo, ko boste naslednjič odprli dokument.

note

Ko uporabljate Datoteka – Shrani kot in izberete filter predlog za shranjevanje predloge v poljubno mapo, ki ni v poti Predloge, dokumenti, ki slonijo na tej predlogi, ne bodo preverjeni.


Podprite nas!