Možnosti filtra za ASCII

Določite lahko, katere možnosti (npr. osnovna pisava, jezik, nabor znakov ali prelom) bodo uvožene ali izvožene v dokumentu z besedilom. Pogovorno okno se odpre, ko naložite datoteko ASCII s filtrom »Kodirano besedilo«, ko shranite dokument prvič ali ko ga »shranite kot« pod drugim imenom.

Za dostop do tega ukaza ...

Meni Datoteka – Odpri, izbrana vrsta datoteke Kodirano besedilo.

Meni Datoteka – Shrani kot, izbrana vrsta datoteke Kodirano besedilo.


Lastnosti

Določa nastavitve za uvažanje in izvažanje datoteke. Ob izvozu lahko določite le nabor znakov in prelom odstavka.

Nabor znakov

Določi nabor znakov, ki bo uporabljen za uvožene datoteke.

Vključi oznako za vrstni red bajtov

Oznaka za vrstni red bajtov (BOM, za angl. byte order mark) je v naboru znakov Unicode zaporedje byjtov, ki nakazuje kodiranje Unicode besedilne datoteke. Prisotnost BOM UTF-8 ni obvezna in lahko povzroča težave nekaterim programom, še posebej opuščenim programjem, ki nima podpore za ravnanje z datotekami v naboru UTF-8.

Privzete pisave

Z nastavitvijo privzete pisave določite, naj bo besedilo prikazano v izbrani pisavi. Privzeto pisavo lahko izberete le pri uvozu.

Jezik

Določa jezik besedila, če ta še ni bil določen. Ta nastavitev je na voljo le pri uvozu.

Prelom odstavka

Določa vrsto preloma odstavka za vrstico besedila.

CR in LF

Vstavi kodo za prehod na začetek vrstice (»Carriage Return«) in kodo za pomik v novo vrstico (»Linefeed«) na mesto preloma odstavka. Ta možnost je privzeta.

CR

Vstavi kodo za prehod na začetek vrstice (»Carriage Return«) na mesto preloma odstavka.

LF

Vstavi kodo za pomik v novo vrstico (»Linefeed«) za prelom odstavka.

Podprite nas!