Izvoz datotek z besedilom

Pogovorno okno Izvoz datotek z besedilom omogoča določitev možnosti izvoza za datoteke z besedilom. Pogovorno okno se pojavi, če želite podatke preglednice shraniti v zapisu »Besedilo CSV« in če je vključena izbira Uredi nastavitve filtra v pogovornem oknu Shrani kot.

Možnosti polja

Določa ločilo polj, ločilo besedila in nabor znakov, ki se uporabi za izvoz besedila.

Nabor znakov

Določa nabor znakov za izvoz besedila.

Ločilo polj

Izberite ali vnesite ločilo polj, ki bo v datoteki ločevalo podatkovna polja.

Ločilo besedila

Izberite ali vnesite ločilo besedila, ki obkroža vsako podatkovno polje.

Obdaj vse besedilne celice v narekovaje

Izvozi vse besedilne celice z vodilnimi in sledilnimi narekovaji, kot so določeni v polju Ločilo besedila. Če polje ni potrjeno, bodo v navedkih le polja, ki vsebujejo znak ločila.

Shrani vsebino celice kot prikazano

Podatki bodo privzeto shranjeni tako, kot so prikazani, vključno z oblikami številk. Če polje ni potrjeno, bo shranjena vsebina brez oblikovanja, kot v starejših različicah programa.

Ikona opozorila

Glede na vrsto števila lahko shranjevanje vsebine celice kot prikazane zapiše vrednosti, ki jih pri uvozu ni več mogoče obravnavati kot števila.


Fiksna širina stolpca

Izvozi vsa podatkovna polja v fiksni širini.

Podprite nas!