O filtrih za uvoz in izvoz

V LibreOffice lahko poleg lastnih zapisov XML odpirate in shranjujete številne tuje zapise XML.

Možne so izjeme, ko boste morali sami izbrati vrsto datoteke v pogovornem oknu Odpri. Primer: če imate tabelo zbirke podatkov v besedilni datoteki, ki jo želite odpreti kot tabelo zbirke podatkov, morate kot vrsto datoteke izbrati »Besedilo CSV«, potem ko izberete datoteko.

Makri BASIC v dokumentih Microsoft Office

V Nalaganje/shranjevanje – Lastnosti VBA lahko določite nastavitve za kodo makrov VBA v dokumentih programa MS Office. Makri VBA ne morejo teči v LibreOffice; najprej jih je potrebno pretvoriti in prilagoditi. Ponavadi ne želite z LibreOffice spreminjati vidno vsebino datotek programov Word, Excel ali PowerPoint in nato znova shraniti datoteko v obliki zapisa Microsoft Office brez spreminjanja makrov, ki jih vsebujejo. V LibreOffice lahko vedenje nastavite po meri: makri VBA se lahko shranijo v komentirani obliki kot procedure LibreOffice in dokument se shrani nazaj v obliki zapisa MS Office ali pa lahko izberete, da bodo makri Microsoft Office pri nalaganju odstranjeni. Zadnja možnost je učinkovita zaščita pred virusi v dokumentih Microsoft Office.

Opombe o zunanjih zapisih in vrstah datotek

Čeprav niso nameščeni, lahko nekatere filtre izberete v pogovornih oknih Odpri in Shrani. Če izberete tak filter, se pojavi sporočilo, da lahko še vedno namestite filter, če ga boste potrebovali.

Ikona namiga

Filter Kodirano besedilo vam pomaga odpreti in shraniti dokumente z besedilom s pisavo druge kodne tabele. Filter odpre pogovorno okno, ki omogoča izbiro nabora znakov, privzetih pisav, jezika in preloma odstavka.


Uvoz in izvoz v zapisu HTML

LibreOffice Writer dovoljuje vstavljanje sprotnih in končnih opomb v dokument HTML. Izvozijo se kot meta značke. Znaki za sprotne in končne opombe se izvozijo kot hiperpovezave.

Za neznane znake v dokumentu HTML se uporabljajo komentarji. Vsak komentar, ki se začne s »HTML:...« in konča z »>«, je obravnavan kot koda HTML, vendar je izvožen brez teh označb. Kar nekaj značk okoli besedila je mogoče vključiti po »HTML:...«. Naglašeni in posebni znaki se pretvorijo v nabor znakov ANSI. Komentarji so ustvarjeni med uvozom (npr. za meta značke, ki nimajo prostora v lastnostih datoteke, ali za neznane značke).

Uvoz HTML modula LibreOffice Writer bere datoteke z naboroma znakov UTF-8 ali UCS2. Prikazani so lahko vsi znaki, ki jih vsebuje nabor znakov ANSI ali sistemski nabor znakov.

Ob izvozu v HTML je uporabljen nabor znakov, izbran v – Nalaganje/shranjevanje – Združljivost s HTML. Znaki, ki v njem niso na voljo, so zapisani v nadomestni obliki, ki se pravilno prikaže v sodobnih spletnih brskalnikih. Pri izvozu tovrstnih znakov boste ustrezno opozorjeni.

Če v – Nalaganje/shranjevanje – Združljivost s HTML izberete Mozilla Firefox ali LibreOffice Writer kot možnosti izvoza, bodo ob izvozu vsi pomembni atributi pisav izvoženi kot neposredni atributi (npr. barva besedila, velikost pisave, krepko, ležeče itn.) v slogih CSS1. (CSS pomeni Cascading Style Sheets.) Uvoz se prav tako izvede v skladu s tem standardom.

Lastnost »font« velja za Mozilla Firefox; to pomeni, da lahko pred velikostjo pisave določite dodatne vrednosti spremenljivkam »font-style« (italic = ležeče, none = brez), »font-variant« (normal = navadno, small-caps = pomanjšane velike črke) in »font-weight« (normal = navadno, bold = krepko).

Če je kot možnost izvoza izbrana LibreOffice Writer, se velikosti kontrolnih polj in njihove notranje mere izvozijo kot slogi (oblike tiskanja). Lastnosti velikosti v CSS1 slonijo na vrednostih »width« (širina) in »height« (višina). Lastnost "Margin" (rob) nastavlja enake robove na vseh straneh strani. Za različne meje robov se uporabljajo lastnosti »Margin-Left« (rob levo), »Margin-Right« (rob desno), »Margin-Top« (rob zgoraj) in »Margin-Bottom« (rob spodaj).

Razdalje slik in vtičnikov do vsebine lahko nastavite posebej za izvoz v LibreOffice Writer. Če je rob spodaj/zgoraj ali desno/levo nastavljen drugače, bodo razdalje izvožene z možnostjo »STYLE« za ustrezno značko kot lastnosti velikosti CSS1 »Margin-Top«, »Margin-Bottom«, »Margin-Left« in »Margin-Right«.

Okviri so podprti z uporabo razširitev CSS1 za absolutno umeščene predmete. To velja le za izvozne možnosti Mozilla Firefox in LibreOffice Writer. Okviri so lahko poravnani kot slike in plavajoči okviri, medtem ko znakovno povezani okviri niso možni.

Okviri se izvozijo kot značke »<SPAN>« ali »<DIV>«, če ne vsebujejo stolpcev. Če vsebujejo stolpce, pa se izvozijo kot »<MULTICOL>«.

Merske enote, izbrane v LibreOffice, se uporabijo za izvoz HTML pri lastnostih CSS1. Enoto lahko nastavimo ločeno za besedilo in dokumente HTML pod – LibreOffice Writer – Splošno ali – LibreOffice Writer/Web – Pogled. Število izvoženih decimalnih mest je odvisno od izbrane enote.

Merska enota

Ime merske enote v CSS1

Največje število decimalnih mest

Milimeter

mm

2

Centimeter

cm

2

Palec

pal

2

Pica

pc

2

Točka

1


Filter spletnih strani LibreOffice podpira določene lastnosti CSS2. Vendar mora biti za uporabo le-teh vključena postavitev tiskanja v – Nalaganje/shranjevanje – Združljivost s HTML. Potem lahko v dokumentih HTML poleg sloga strani HTML uporabite tudi sloge »Prva stran«, »Leva stran« in »Desna stran«. Ti slogi ponujajo nastavitev različnih velikosti strani in robov za prvo stran in za leve in desne strani pri tiskanju.

Uvoz in izvoz oštevilčenja

Če je v – Nalaganje/shranjevanje – Združljivost s HTML v možnosti Izvozi izbrano »LibreOffice Writer«, so zamiki oštevilčevanja izvoženi kot lastnost CSS1 »margin-left« v atributu STYLE značk <OL> in <UL>. Lastnost nakazuje relativno razliko do zamika naslednje ravni.

Levi zamik odstavka pri oštevilčevanju je v CSS1 nakazan kot lastnost »margin-left«. Zamiki prve vrstice se pri oštevilčevanju prezrejo in niso izvoženi.

Uvoz in izvoz preglednic

LibreOffice uvaža in izvaža sklice na izbrisane razdelke, kot je npr. stolpec s sklicem. Celotno formulo lahko vidite med postopkom izvoza in izbrisani sklic vsebuje oznako sklica (#REF!). #REF! bo ustvarjen za ustrezen sklic med izvozom.

Uvoz in izvoz slik

Tako kot pri dokumentih HTML lahko izberete filter z ali brez elementa (LibreOffice Impress) v imenu za odpiranje grafične datoteke LibreOffice. Če izberete brez, bo datoteka odprta kot dokument LibreOffice Draw. Sicer bo datoteka, shranjena s starejšo različico programa, odprta v modulu LibreOffice Impress.

Ko uvozite EPS datoteko, se v dokumentu prikaže predogled grafike. Če predogled ni možen, se v dokumentu prikaže ograda, ki ustreza velikosti grafike. V okoljih Unix in Microsoft Windows lahko natisnete uvožene datoteke z uporabo tiskalnika PostScript. Ko izvažate v zapisu EPS, se ustvari predogled v zapisu TIFF ali EPSI. Če izvažate sliko EPS skupaj z drugimi slikami v zapisu EPS, potem bo ta datoteka vdelana v novo datoteko brez sprememb.

Večstranski TIFF-i so dovoljeni, če je slika uvožena ali izvožena v zapisu TIFF. Slika je vzpostavljena kot nabor posameznih slik v eni sami datoteki, kot npr. posamezne strani enega faksa.

Do nekaterih možnosti LibreOffice Draw in LibreOffice Impress lahko dostopate prek Datoteka – Izvozi. Oglejte si Možnosti izvoza grafike, če vas zanimajo podrobnosti.

PostScript

Za izvoz dokumenta ali slike v zapisu PostScript:

  1. Če tega še niste storili, namestite gonilnik za tiskalnik PostScript, kot je npr. gonilnik za Apple LaserWriter.

  2. Dokument natisnite z menijskim ukazom Datoteka – Natisni.

  3. V pogovornem oknu izberite tiskalnik PostScript in potrdite polje Tiskanje v datoteko. Ustvarjena bo datoteka PostScript.

Podprite nas!