Kontekstni meniji

Izreži

Izreže izbrani predmet in ga shrani na odložišču. Predmet lahko ponovno vstavite z odložišča z ukazom Prilepi.

Prilepi

Vstavi element, ki ste ga premaknili na odložišče dokumenta. Ta ukaz lahko prikličete le, če je vsebino odložišča mogoče vstaviti na trenutni položaj kazalke.

Vstavi

Odpre podmeni v galeriji, kjer lahko izberete med Kopiraj in Poveži. Izbrani predmet galerije bo kopiran v trenutni dokument ali pa bo ustvarjena povezava.

warning

Če ste v dokumentu izbrali predmet, bo novo vstavljanje zamenjalo izbrani predmet.


Ozadje

Vstavi izbrano sliko kot sliko ozadja. Uporabite podmenijska ukaza Stran ali Odstavek, s katerima določite, ali naj slika prekrije celo stran ali le trenutni odstavek.

Kopiraj

Kopira izbrani element na odložišče.

Izbriši

Izbriše trenutni izbor. Če je izbranih več predmetov, bodo izbrisani vsi. V večini primerov se pred dejanskim brisanjem pojavi vprašanje za potrditev.

Predmet je fizično izbrisan s podatkovnega nosilca ali pa je odstranjen prikaz predmeta, odvisno od okoliščin.

Če v galeriji izberete Izbriši, bo vnos izbrisan iz galerije, sama datoteka pa bo ostala nedotaknjena.

Odpri

Uporabite ukaz Odpri za odpiranje izbranega predmeta v novem opravilu.

Preimenuj

Omogoča preimenovanje izbranega predmeta. Ko izberete Preimenuj, bo ime izbrano in neposredno lahko vnesete novega. S smernimi tipkami lahko postavite kazalko na začetek ali konec imena, da izbrišete ali dodate del imena ali da prestavite kazalko.

Posodobi

Posodobi videz okna ali izbranega predmeta.

Predogled

Izbrani element je v galeriji prikazan pri največji velikosti. Dvokliknite predogled za preklop nazaj v navaden pogled galerije.

Ustvari povezavo

Ta ukaz lahko uporabite, če je izbran predmet. Povezava z imenom »Povezava na xxx« (xxx predstavlja ime predmeta) bo ustvarjena neposredno v isti mapi, kjer se nahaja izbrani predmet.

Podprite nas!