Splošni slovarček

Ta glosar vsebuje razlago nekaterih najpomembnejših izrazov, na katere boste naleteli v LibreOffice.

Slovarček uporabite za spoznavanje izrazov, na katere boste naleteli v kateri koli aplikaciji LibreOffice.

Kontekstni meni

Če želite aktivirati kontekstni meni predmeta, kliknite najprej predmet z gumbom miške, da ga izberete, in nato. Nekatere kontekstne menije lahko prikličete tudi, če predmet ni izbran. Kontekstne menije lahko najdemo skoraj povsod v LibreOffice.

ASCII

Kratica za American Standard Code for Information Interchange. ASCII je nabor znakov za prikaz pisav na osebnih računalnikih. Sestavljen je iz 128 znakov, vključno s črkami, številkami, ločili in simboli. Razširjen nabor znakov ASCII vsebuje 256 znakov. Vsak znak je označen s posebno številko, ki jo imenujemo koda ASCII.

Na straneh HTML se smejo pojaviti le znaki 7-bitnega kodnega nabora ASCII. Drugi znaki, kot so nemški preglasi ali naši šumniki, so zapisani s posebno kodo. Vendar lahko vnesete tudi znake razširjene kode ASCII: potrebno pretvorbo bo namesto vas opravil izvozni filter LibreOffice.

DDE

DDE pomeni »Dynamic Data Exchange« in je predhodnik OLE (»Object Linking and Embedding«). Z DDE so predmeti povezani z datotečnim sklicem, vendar niso vdelani.

Povezavo DDE naredite po naslednjem postopku: Izberite celice iz preglednice Calc, jih kopirajte na odložišče in preklopite na drugo preglednico ter izberite pogovorno okno Uredi – Posebno lepljenje. Izberite možnost Povezava za vnos vsebine kot povezave DDE. S klikom povezave se vstavljeno področje celic prebere iz izvirne datoteke.

IME

IME pomeni Input Method Editor. To je program, ki omogoča uporabniku, da vnaša zahtevne znake iz ne zahodnjaškega nabora znakov z uporabo standardne tipkovnice.

JDBC

Za povezavo z zbirko podatkov iz LibreOffice lahko uporabite API Java Database Connectivity (JDBC). Gonilniki JDBC so napisani v programskem jeziku Java in so neodvisni od platforme.

Kompleksna postavitev besedila (CTL)

Jeziki s kompleksno postavitvijo besedila imajo lahko nekatere ali vse naslednje lastnosti:

LibreOffice trenutno kot jezike s kompleksno postavitvijo besedila podpira hindujščino, tajščino, hebrejščino in arabščino.

Podporo za kompleksno postavitev jezika vključite pod – Jeziki in področne nastavitve – Splošno.

Neposredno oblikovanje in oblikovanje s slogi

Slog je nabor atributov oblikovanja, združenih pod enim imenom (ime sloga). Ko predmetu dodelite slog, se predmet oblikuje z naborom atributov sloga. Več istovrstnih predmetov ima lahko isti slog. Posledično se ob spreminjanju nabora atributov oblikovanja sloga tudi vsem predmetom, povezanih s tem slogom, spremenijo njihovi ustrezni atributi oblikovanja. Sloge uporabite za enovito oblikovanje večjega nabora odstavkov, celic in/ali predmetov ter s tem bolje upravljajte oblikovanje dokumentov.

Če ne uporabljate slogov in uporabljate atribute oblikovanja neposredno na delih besedila, to imenujemo neposredno oblikovanje (tudi ročno oblikovanje). Oblikovanje se uporabi le na izbranem delu dokumenta. Če ima dokument več odstavkov, okvirov ali drugih predmetov, morate neposredno oblikovanje izvesti na vsakem posebej. Neposredno oblikovanje je na voljo prek menija Oblika ter orodne vrstice Oblikovanje.

Atribut neposrednega oblikovanja, ki ga uporabite za predmet, preglasi ustrezni atribut sloga, ki je uporabljen na predmetu.

ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) je normativni protokol, s katerim lahko programi dostopajo do sistemov zbirk podatkov. Jezik poizvedb je SQL (Structured Query Language). V LibreOffice lahko za vsako zbirko podatkov določite, ali naj uporabi SQL-ukaze za izvajanje poizvedb. Druga možnost je, da uporabite interaktivno pomoč za določitev svoje poizvedbe in vam jo LibreOffice samodejno prevede v SQL.

OLE

Predmeti OLE (Object Linking and Embedding) je mogoče povezati z ciljnim dokumentom ali pa so vdelani. Proces vdelave vstavi kopijo predmeta in podrobnosti o izvornem programu v ciljni dokument. Če želite urejati predmet, samo aktivirate izvorni program z dvoklikom na predmet.

Če je predmet OLE povezan s ciljnim dokumentom, mora biti ciljni dokument na voljo na s povezavo določenem mestu. Brisanje ali premik ciljnega dokumenta onemogoči odpiranje povezanega predmeta OLE. Uporabite lahko možnost Shrani URL-je glede na datotečni sistem v razdelku Splošno med nastavitvami Nalaganje/shranjevanje, da prilagodite svoj sistem, da shranjuje povezave glede na datotečni sistem.

Oblikovanje

Oblikovanje se nanaša na vizualno postavitev besedila z uporabo urejevalnika besedila ali programa za namizno založništvo (DTP). To vključuje določitev velikosti papirja, robov strani, pisav in posebnih učinkov pisav kot tudi zamike in razmike. Besedilo lahko oblikujete neposredno ali s slogi, ki jih nudi LibreOffice.

OpenGL

OpenGL predstavlja tridimenzionalni grafični jezik, ki ga je začelo razvijati podjetje SGI (Silicon Graphics Inc.). V splošni rabi sta dve narečji tega jezika: Microsoft OpenGL, razvit za uporabo v Windows NT, in Cosmo OpenGL, ki ga je razvil SGI. Zadnji predstavlja neodvisen grafični jezik za vse platforme in vse računalnike, uporaben pa je celo na napravah brez posebne strojne opreme za 3D-grafiko.

PNG

Portable Network Graphics (PNG) je vrsta slikovnih datotek. Datoteke PNG so stisnjene z izbranim faktorjem stiskanja in so, za razliko od vrste JPG, vedno stisnjene brez izgube informacij.

Pomikalnik

  1. V kontrolnikih obrazca ima pomikalnik lastnost številskega, valutnega, datumskega ali časovnega polja. Če je možnost »Pomikalnik« vključena, polje prikazuje par puščičnih simbolov, ki kažeta v nasprotni smeri, navpično ali vodoravno.

  2. V Basic IDE je pomikalnik (ali vrtilno polje) skupno ime, uporabljeno za številsko polje z dvema puščičnima simboloma.

V polje poleg pomikalnika lahko vnesete številsko vrednost ali izberete to vrednost s puščičnima gumboma navzgor in navzdol. Na tipkovnici lahko pritisnete smerni tipki navzgor ali navzdol, s čimer povečate ali zmanjšate vrednost. Pritisnete lahko tipki prejšnja stran in naslednja stran, da izberete največjo ali najmanjšo dovoljeno vrednost.

Če polje ob pomikalniku vsebuje številske vrednosti, lahko določite tudi mersko enoto, npr. 1 cm ali 5 mm, 12 tč ali 2".

Povezava

Ukaz Zunanje povezave najdete v meniju Uredi. Ukaz je aktiven samo, ko je v trenutnem dokumentu vsaj ena povezava. Ko npr. vstavite sliko, jo lahko vstavite neposredno v dokument ali zgolj kot povezavo do slike.

Če je predmet vstavljen v dokument neposredno, se velikost dokumenta poveča najmanj za velikost vstavljenega predmeta. Dokument lahko shranite in odprete na drugem računalniku. Vstavljeni dokument bo še vedno na istem mestu v dokumentu.

Če predmet vstavite kot povezavo, je vnesen le sklic na ime datoteke. Velikost datoteke se poveča le za pot in sklic datoteke. A če odprete svoj dokument na drugem računalniku, mora biti povezana datoteka na natanko istem mestu, kot je navedeno v sklicu, da lahko predmet v dokumentu vidite.

Uporabite Uredi – Zunanje povezave za ogled datotek, ki so vstavljene kot povezave. Povezave lahko po želji odstranite. S tem prekinete povezavo in neposredno vstavite predmet.

Pozornost

V dokumentu obrazca mora dobiti kontrolnik pozornost s strani uporabnika, da postane aktiven in opravlja svoje naloge. Primer: uporabniki morajo usmeriti pozornost na besedilno polje, da bi lahko vanj vnesli besedilo.

Obstaja več poti, kako lahko usmerite pozornost na kontrolnik:

Predmet

Predmet je zaslonski element, ki vsebuje podatke. Nanaša se lahko na programske podatke, kot so besedilo ali grafike.

Predmeti so samostojni in ne vplivajo drug na drugega. Vsakemu predmetu, ki vsebuje podatke, se lahko pripišejo določeni ukazi. Grafični predmet ima npr. ukaze za urejanje slike, preglednica pa vsebuje ukaze za računanje.

Predmet Bézier

Krivuljo Bézier je razvil francoski matematik Pierre Bézier in je matematično določena krivulja, ki se uporablja v dvodimenzionalnih grafičnih aplikacijah. Krivuljo določajo štiri točke: začetni položaj in končni položaj ter dve ločeni vmesni točki. Bézierjeve predmete lahko spreminjate s premikanjem teh točk z miško.

Primarni ključ

Primarni ključ služi kot edinstven identifikator polj zbirke podatkov. Edinstvena identifikacija polj zbirke podatkov se uporablja v relacijskih zbirkah podatkov, da lahko dostopate do podatkov v drugih tabelah. Če je primarnemu ključu narejen sklic iz druge tabele, to imenujemo tuji ključ.

V LibreOffice določite primarni ključ v oblikovalnem načinu tabele tako, da izberete ustrezen ukaz v kontekstnem meniju glave vrstice za izbrano polje.

RTF

Rich Text Format (RTF) je vrsta datoteke za izmenjavo besedilnih datotek. Posebna značilnost je, da je oblikovanje pretvorjeno v neposredno berljivo besedilno informacijo. Žal to, v primerjavi z drugimi oblikami zapisov datotek, ustvari razmeroma velike datoteke.

Razmik vrstic glede na stran (zvesto registru)

V LibreOffice se funkcionalnost zvesto registru imenuje razmik vrstic glede na stran.

Razmik vrstic glede na stran se nanaša na naključen potisk vrstic znotraj površine tiskanja med prednjo in zadnjo platjo lista ali strani. Funkcija razmika vrstic glede na stran olajša branje strani, saj preprečuje, da bi se med vrsticami besedila pojavljale sive sence. Pojem pa se nanaša tudi na vrstice v soležnih besedilnih stolpcih, kjer vrstice v različnih stolpcih uporabljajo isto navpično mrežo, zato so ena z drugo navpično poravnane.

Tiskanje zvesto registru je še posebej priročno za dokumente, ki imajo strani postavljeni eno ob drugi (npr. v knjigi ali brošuri), za več stolpčne postavitve in za dokumente, namenjene dvostranskemu tisku.

Relacijska zbirka podatkov

Relacijska zbirka podatkov je zbirka podatkovnih elementov, organiziranih kot skupek natančno opisanih tabel, iz katerih je mogoče dostopati do podatkov ali jih ponovno zbrati na več različnih načinov brez ponovnega organiziranja tabel zbirk podatkov.

Relational database management system (RDBMS) je program, ki vam omogoča ustvarjanje, posodobljanje in upravljanje relacijske zbirke podatkov. RDBMS vzame izjave Structured Query Language (SQL), ki jih je vnesel uporabnik ali jih vsebuje uporabniški program, in ustvari, posodobi ali zagotovi dostop do zbirke podatkov.

Dober primer relacijske zbirke podatkov je zbirka podatkov, ki vsebuje tabele Stranka, Nakup in Račun. V tabeli Račun ni podatkov o strankah ali o nakupih; tabela vsebuje sklice prek relacijske povezave ali relacije, ki se nanašajo na polja tabele o kupcih ali nakupih (npr. polje šifre kupca iz tabele strank).

Relativno in absolutno shranjevanje

V različnih pogovornih oknih (npr. Orodja – Samobesedilo) lahko izberete, ali želite datoteke shraniti relativno ali absolutno.

Če izberete relativno shranjevanje, se bodo sklici na vdelane slike ali druge predmete v vašem dokumentu shranili relativno na mesto v datotečnem sistemu. V tem primeru ni pomembno, kje je zapisana struktura sklicne mape. Datoteke bo mogoče najti ne glede na mesto, vse dokler sklic ostane na istem pogonu ali razdelku. To je pomembno, če želite, da je dokument dostopen drugim računalnikom, ki lahko imajo povsem drugačno strukturo map, pogona ali ime razdelka. Prav tako je priporočljivo shranjevati relativno, če želite ustvariti strukturo map na spletnem strežniku.

Če vam je ljubše absolutno shranjevanje, bodo vsi sklici na druge datoteke tudi določeni kot absolutni, glede na posamezen pogon, razdelek ali korensko mapo. Prednost je, da lahko dokument, ki vsebuje sklice, premikate v druge mape, sklici pa ostajajo veljavni.

SQL

Structured Query Language (SQL) je jezik za poizvedbe po zbirkah podatkov. V LibreOffice lahko oblikujete poizvedbe v jeziku SQL ali interaktivno z miško.

Sidranje

Nekatera okna v LibreOffice, npr. Krmar ter okno Slogi, so okna, ki jih je mogoče »sidrati«. Ta okna lahko premikate, jim spremenite velikost ali jih zasidrate na rob. Na vsak rob lahko zasidrate več oken, enega nad drugim ali enega zraven drugega; nato lahko s premikanjem robnih črt spremenite relativna razmerja med okni.

Za odsidranje in ponovno zasidranje držite pritisnjeno in dvokliknite v prazen prostor v oknu. V oknu Slogi lahko dvokliknete tudi v sivi del okna zraven ikon, medtem ko držite pritisnjeno .

Sidranje (Samodejno skrij)

Na vsakem robu okna, kjer je zasidrano drugo okno, boste videli gumb, ki vam omogoča, da prikažete ali skrijete okno.

Spodsekavanje

Spodsekavanje pomeni povečevanje ali zmanjševanje razmikov med posameznimi pari črk, da bi s tem izboljšali celotno podobo besedila.

Tabele spodsekavanja vsebujejo informacije o tem, kateri pari črk zahtevajo več razmika. Te tabele so po navadi sestavni del pisav.

Vdove in sirote

Vdove in sirote so zgodovinski tipografski pojmi, ki so v rabi že mnoga leta. Vdova pomeni kratko vrstico na dnu odstavka, ki se ob tiskanju pojavi sama na vrhu naslednje strani. Sirota je ravno nasprotno prva vrstica odstavka, ki je natisnjena osamljeno na dnu prejšnje strani. V dokumentu z besedilom LibreOffice lahko samodejno preprečite tovrstne pojave v želenem slogu odstavka. Pri tem lahko določite najmanjše število vrstic, ki naj bodo obdržane skupaj na strani.

Zbirka podatkov SQL / strežnik SQL

Zbirka podatkov SQL je sistem zbirke podatkov, ki ponuja vmesnik SQL. Zbirke podatkov SQL se pogosto uporabljajo v omrežjih odjemalec/strežnik, v katerih različni odjemalci dostopajo do osrednjega strežnika (npr. strežnika SQL), zato jih tudi imenujemo strežniki zbirk podatkov SQL ali na kratko strežniki SQL.

V LibreOffice lahko vključite zunanje zbirke podatkov SQL. Te se lahko nahajajo na krajevnem trdem disku ali v omrežju. Dostop poteka prek ODBC, JDBC ali izvirnega gonilnika, vgrajenega v LibreOffice.

Znaki polovične in polne širine

Polovična in polna širina sta lastnosti za razlikovanje znakov pri nekaterih vzhodno azijskih jezikih in pisavah, predvsem kitajski, japonski in korejski (CJK).

Hanski znaki, znaki Hiragana in Katakana ter hangulski znaki, ki jih uporabljajo te pisave, so običajno kvadratne oblike, torej na zaslonu nespremenljive širine (monoprostorskem zaslonu) zasedajo prostor dveh latiničnih (ASCII) znakov. Zato jih imenujemo znaki polne širine, medtem ko znake latiničnih abeced, števke in znake ločil, vključene v nabor znakov ASCII, imenujemo znaki polovične širine.

Iz zgodovinskih razlogov je v tipografiji CJK določena in v uporabi množica kvadratnih latiničnih črk, števk in ločil, poleg ali namesto njihovih predstavnikov polovične širine. Imenovani so oblike polne širine. Podobno obstajajo tudi oblike polovične širine za sicer običajne katakanske in hangulske jamo-je polne širine, in ti so ožji od kvadratnih. Oblike polovične in polne širine znaka so v bistvu dva načina zapisovanja istega znaka, tako kot velike in male črke v latiničnih abecedah. LibreOffice podpira pretvorbo med oblikami polovične in polne širine, kot tudi prezrtje razlik v širini pri ujemanju nizov besedila.

Številski sistem

Številski sistem je določen s številom znakov oz. števk, ki so na voljo za predstavitev številk. Decimalni sistem tako temelji na desetih števkah (0..9), dvojiški sistem na dveh števkah (0 in 1), šestnajstiški pa na 16 znakih (števkah 0..9 ter znakih A..F).

Podprite nas!