Pretvorba merskih enot

V nekaterih pogovornih oknih lahko v vnosna polja vnesete merske enote. Če vnesete samo številčno vrednost, bo uporabljena privzeta merska enota.

Privzeto mersko enoto za besedilne dokumente Writer določite v pogovornem oknu, ki ga odprete z izbiro – LibreOffice Writer – Splošno. V modulih Calc, Draw in Impress odprete dokument njihove privzete vrste in nato odprete ustrezno stran Splošno, podobno kot v modulu Writer.

V vhodnih poljih za enote dolžine lahko dodate tudi kratice za enote glede na naslednji seznam:

Okrajšava enote

Razlaga

mm

Milimeter

cm

Centimeter

pal, in ali ″

Palec

pi

Pica

Točka


Naslednje formule pretvorijo enote:

V besedilnem dokumentu npr. odprite Oblika – Odstavek – Zamiki in razmiki. Če želite zamakniti trenutni odstavek za en centimeter, vnesite 1 cm ali kar 1" v polje »Pred besedilom«. Če želite zamakniti odstavek za 1 palec, vnesite v polje 1 in.

Ikona namiga

Za vnos največjih oziroma najmanjših dovoljenih vrednosti kliknite trenutno vrednost in nato pritisnite tipko prejšnja stran ali naslednja stran.


Podprite nas!