Slovarček spletnih izrazov

Če ne poznate interneta, se boste morali soočiti z nepoznanimi izrazi: brskalnik, zaznamek, e-pošta, domača stran, iskalnik in mnogimi drugimi. V želji, da bi vam olajšali prve korake, vam ta slovarček razloži nekaj najpomembnejših pojmov, ki jih srečate na spletu, intranetu, elektronski pošti in v novicah.

CMIS

Standard CMIS (angl. Content Management Interoperability Services) definira model domene in spletnih storitev ter vezav Restful AtomPub, ki omogočajo večjo združljivost sistemov ECM (angl. Enterprise Content Management). CMIS uporablja spletne storitve in vmesnike Spleta 2.0, ki prinašajo skupno rabo obogatenih informacij prek spletnih protokolov v zapisih, ki so neodvisni od prodajalcev, med sistemi dokumentov, izdajatelji in skladišči, v okviru enega podjetja in med podjetji.

EPUB

EPUB je standardizirani zapis za elektronske knjige z datotečno končnico .epub, ki jih lahko prenesete in berete v napravah, kot so pametni telefoni, tablični in namizni računalniki ter e-bralniki.

EPUB je tehnični standard, ki ga je objavila skupina Publishing group v okviru W3C. EPUB je priljubljen zapis, saj je odprt in temelji na HTML.

Publikacija EPUB je oblikovana kot ena datoteka, in sicer kot nešifrirani stisnjeni arhiv, ki vsebuje spletno mesto. V arhivu so med drugim datoteke HTML, slike, oblikovne predloge CSS, metapodatki, medijske datoteke in interaktivne funkcije.

FTP

FTP pomeni protokol za prenos datotek in je standardni protokol za prenos datotek v spletu. FTP-strežnik je program na računalniku, povezanim z internetom, ki shranjuje datoteke, ki se prenašajo s pomočjo FTP-ja. FTP je odgovoren za prenos in namestitev spletnih datotek, HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pa zagotavlja povezavo in prenos podatkov med spletnimi strežniki in odjemalci.

HTML

HTML (Hypertext Markup Language) je kodni jezik dokumenta, ki se uporablja kot vrsta datotek za dokumente WWW. Izhaja iz jezika SGML in vključuje besedilo, slike, video in zvok.

Če želite neposredno vtipkati ukaze HTML, npr. pri izvajanju vaj iz ene od mnogih dostopnih knjig o HTML, upoštevajte, da so strani HTML navadne besedilne datoteke. Dokument shranite kot vrsto dokumenta Besedilo in mu dodate datotečno pripono .HTML. Preverite, da v imenu ni nobenih posebnih znakov. Če želite ponovno odpreti to datoteko v LibreOffice in urediti kodo HTML, jo morate naložiti kot vrsto datoteke Besedilo in ne kot Spletne strani.

Na spletu obstaja več virov, ki ponujajo uvod v jezik HTML.

HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je zapis za prenašanje spletnih dokumentov med spletnimi strežniki (gostitelji) in brskalniki (odjemalci).

Hiperpovezava

Hiperpovezave so navzkrižni sklici, v besedilu označeni z različnimi barvami, ki jih lahko aktivirate s klikom miške. S pomočjo hiperpovezav lahko bralci skačejo do določenih informacij znotraj dokumenta kot tudi do podobnih informacij v drugih dokumentih.

V LibreOffice lahko dodelite hiperpovezave besedilu, kot tudi slikam in okvirom (glejte ikono pogovornega okna Hiperpovezave v vrstici Standardno).

Iskalniki

Iskalnik je spletna storitev, ki temelji na programski opremi, ki se uporablja za iskanje po ogromnih količinah informacij z uporabo ključnih besed.

Java

Programski jezik Java je programski jezik, neodvisen od računalniškega okolja in je posebej primeren za uporabo na internetu. Spletne strani in programe, programirane z razrednimi datotekami Java, lahko uporabljamo na vseh sodobnih operacijskih sistemih. Programi, ki uporabljajo programski jezik Java, so običajno razviti v razvojnem okolju Java in nato prevedeni v »dvojiško kodo«.

Okviri

Okviri so uporabni za oblikovanje postavitve strani HTML. LibreOffice uporablja plavajoče okvire, v katere lahko vstavite predmete, kot so slike, filmske datoteke in zvok. Kontekstni meni okvira prikaže možnosti za obnovitev ali urejanje vsebine okvira. Nekateri od teh ukazov so našteti tudi v Uredi – Predmet, ko je okvir izbran.

Posredovalni strežniki

Posredovalni strežnik (včasih tudi namestniški strežnik, angl. proxy) je računalnik v omrežju, ki se obnaša kot nekakšno odložišče za prenose podatkov. Kadarkoli dostopate do spleta iz omrežja podjetja in je nekdo od sodelavcev že bral zahtevano spletno stran, bo namestitveni strežnik to stran prikazal dosti hitreje, če je le-ta še v pomnilniku. Edino, kar je potrebno preveriti, je, ali je v namestitvenem strežniku shranjena zadnja različica strani. Če je temu tako, ni potrebno prenašati strani z veliko počasnejšega spleta, ampak jo lahko odprete neposredno s posredovalnega strežnika.

SGML

SGML pomeni »standardizirani splošni označevalni jezik« (»Standard Generalized Markup Language«). SGML temelji na ideji, da imajo dokumenti strukturne in druge semantične elemente, ki jih je mogoče opisati brez sklicevanja na to, kako bi ti elementi morali biti prikazani. Dejanski prikaz takšnega dokumenta se lahko razlikuje in je odvisen od izhodnega medija in izbire sloga. V strukturiranih besedilih SGML ne definira le strukture (v DTD = Document Type Definition), ampak zagotavlja tudi dosledno uporabo.

HTML je posebna zvrst SGML. To pomeni, da večina spletnih brskalnikov podpira le omejen obseg standardov SGML in da skoraj vsi sistemi s podporo SGML lahko proizvedejo privlačne strani HTML.

Slika s povezavami

Slika s povezavami (ImageMap) je sklicno občutljiva slika ali okvir. S klikom na določena področja slike ali okvira lahko pridete do ciljnega naslova (URL), ki je povezan s področjem. Sklicna področja so skupaj s povezanimi URL-ji in temu primernemu besedilu, prikazanem ob mirovanju kazalca miške na teh področjih, določena v Urejevalniku slik s povezavami.

Obstajata dve različni vrsti slik s povezavami. Slika s povezavami na strani odjemalca je ovrednotena na računalniku odjemalca, ki je prenesel sliko s spleta, medtem ko je slika s povezavami na strani strežnika ovrednotena na računalniku strežnika, ki ponuja stran HTML na spletu. Pri vrednotenju na strežniku pošljemo s klikom slike s povezavami strežniku relativne koordinate kazalca znotraj slike in odzove se namenski program na strežniku. S klikom določene točke povezave slike s povezavami se pri vrednotenju na strani odjemalca aktivira URL, kot da gre za običajno besedilno povezavo. Pri prečkanju slike s povezavami se URL pojavlja pod kazalcem miške.

Sliko s povezavami je mogoče uporabiti na različne načine in shranjevati v različnih oblikah.

Vrste slik s povezavami

Slike s povezavami se delijo na tiste, ki se analizirajo na strežniku (npr. pri vašem spletnem ponudniku), in tiste, ki se analizirajo na spletnem brskalniku uporabnikovega računalnika.

Slike s povezavami na strani strežnika

Slike s povezavami na strani strežnika se za bralca pojavijo kot slike ali okviri na strani. Z miško kliknite sliko s povezavami in koordinate ustreznega mesta so tako poslane k strežniku. S pomočjo dodatnega programa strežnik nato določi nadaljnje korake. Obstaja več nezdružljivih metod za določanje tega procesa, dve najpogostejši pa sta:

LibreOffice lahko ustvari slike s povezavami z obema metodama. Izberite obliko iz seznama Vrsta datoteke v pogovornem oknu Shrani kot v Urejevalniku slik s povezavami. Ustvarijo se ločene datoteke, ki jih morate naložiti na strežnik. Svojega internetnega ponudnika ali skrbnika omrežja morate vprašati, katere vrste slik s povezavami podpira strežnik ter kako lahko dostopate do programa za vrednotenje.

Slike s povezavami pri odjemalcu

Območje slike ali okvira, kamor lahko bralec klikne, je označeno s pojavitvijo povezave URL, ko kazalec miške prečka to področje. Zemljevid povezav je shranjen v plasti pod sliko in vsebuje podatke o območjih sklicevanja. Edina pomanjkljivost slike s povezavami na strani odjemalca je, da jih starejši spletni brskalniki ne znajo prebrati; pomanjkljivost, ki bo sčasoma izginila.

Pri shranjevanju slike s povezavami izberite vrsto datoteke SIP – StarView ImageMap. Tako shranite sliko s povezavami neposredno v obliki, ki jo lahko uporabite v vsaki aktivni sliki ali okviru vašega dokumenta. Če pa želite sliko s povezavami uporabiti le v trenutni sliki ali okviru, je ni potrebno shranjevati v posebni obliki. Po določitvi območij preprosto kliknite Uporabi. Nobene dodatne nastavitve niso potrebne. Slike s povezavami pri odjemalcu, shranjene v obliki zapisa HTML, se vstavijo neposredno v stran v kodi HTML.

URL

URL (Uniform Resource Locator) prikazuje spletni naslov dokumenta ali strežnika. Osnovna struktura URL-ja se razlikuje glede na vrsto in je običajno v obliki storitev://imeGostitelja:vrata/pot/stran#oznaka, čeprav niso vedno potrebni vsi elementi. URL je lahko naslov FTP, WWW (HTTP), naslov datoteke ali e-poštni naslov.

WebDAV

Okrajšava za standard IETF Web-based Distributed Authoring and Versioning, ki ga določajo od platform neodvisne razširitve HTTP, ki omogočajo uporabnikom, da sodelujejo pri urejanju in upravljanju datotek na oddaljenih spletnih strežnikih. WebDAV odlikujejo lastnosti XML v metapodatkih, zaklepanje (ki preprečuje avtorjem, da bi prepisali spremembe drug drugega), spremembe imenskega prostora ter upravljanje oddaljenih datotek. WebDav včasih imenujemo kar DAV.

Značke

Strani HTML vsebujejo določena strukturalna in oblikovna navodila, ki se imenujejo značke HTML. Značke HTML so kodne besede, obdane z oklepaji in zapisane v jeziku HTML. Mnoge značke vsebujejo sklice na besedilo ali hiperpovezavo med začetnimi in končnimi oklepaji. Naslovi so npr. označeni z značkama HTML <h1> na začetku in </h1> na koncu naslova. Nekatere značke se pojavijo samostojno, npr. <br> za prelom vrstice ali <img ...> za povezavo slike.

Podprite nas!