Pogosto uporabljeni gumbi

Pomoč

Kliknite gumb Pomoč, da odprete stran pomoči, povezano s trenutno odprtim pogovornim oknom.

Prekliči

S klikom na Prekliči se zapre pogovorno okno brez shranitve sprememb.

Dokončaj

Uveljavi vse spremembe in zapre čarovnika.

Orodne vrstice

S klikom na puščico poleg nekaterih ikon se odpre orodna vrstica. Orodno vrstico premaknete tako, da povlečete naslovno vrstico. Ko spustite gumb miške, ostane orodna vrstica na novem mestu. Naslovno vrstico povlecite na drugo mesto ali jo povlecite do roba okna, kjer bo orodna vrstica zasidrana. Zaprite orodno vrstico s klikom na ikono Zapri okno. Orodna vrstica bo ponovno vidna, če izberete Pogled – Orodne vrstice – (ime orodne vrstice).

Pomikalnik

  1. V kontrolnikih obrazca ima pomikalnik lastnost številskega, valutnega, datumskega ali časovnega polja. Če je možnost »Pomikalnik« vključena, polje prikazuje par puščičnih simbolov, ki kažeta v nasprotni smeri, navpično ali vodoravno.

  2. V Basic IDE je pomikalnik (ali vrtilno polje) skupno ime, uporabljeno za številsko polje z dvema puščičnima simboloma.

V polje poleg pomikalnika lahko vnesete številsko vrednost ali izberete to vrednost s puščičnima gumboma navzgor in navzdol. Na tipkovnici lahko pritisnete smerni tipki navzgor ali navzdol, s čimer povečate ali zmanjšate vrednost. Pritisnete lahko tipki prejšnja stran in naslednja stran, da izberete največjo ali najmanjšo dovoljeno vrednost.

Če polje ob pomikalniku vsebuje številske vrednosti, lahko določite tudi mersko enoto, npr. 1 cm ali 5 mm, 12 tč ali 2".

Pretvori

Če kliknete naprej v pogovornem oknu, se ta gumb imenuje Naprej. Na zadnji strani se gumb imenuje Pretvori. S klikom na gumb se začne dejanska pretvorba.

Kontekstni meni

Če želite aktivirati kontekstni meni predmeta, kliknite najprej predmet z gumbom miške, da ga izberete, in nato. Nekatere kontekstne menije lahko prikličete tudi, če predmet ni izbran. Kontekstne menije lahko najdemo skoraj povsod v LibreOffice.

Izbriši

Izbriše izbrani element ali elemente po potrditvi.

Izbriši

Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi.

Metrika

V vhodna polja lahko vnesete vrednote v različnih merskih enotah. Privzeta enota ameriške različice so palci, slovenske različice pa (centi)metri. A če želite presledek, širok natanko 1 cm, vtipkajte »1cm«. Dodatne enote so na razpolago glede na kontekst, npr. 12 pt za 12 točkovni razmik. Če je vrednost nove enote nerealna, program uporabi vnaprej določeno največjo ali najmanjšo vrednost.

Zapri

Zapre pogovorno okno in shrani vse spremembe.

Zapri

Zapre pogovorno okno.

Uporabi

Uporabi spremenjene ali izbrane vrednosti brez zapiranja pogovornega okna.

Ta možnost se pojavi le za slog odstavka, slog okvira in slog strani.

Ta možnost se pojavi le za slog odstavka in znakovni slog.

Skrči / razširi

Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Razširi. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti.

Pogovorno okno se samodejno pomanjša, ko z miško kliknete v delovni list. Takoj ko spustite gumb miške, se pogovorno okno obnovi in obseg sklica, določen z miško, je v dokumentu označen z modrim okvirom.

Ikona Skrči

Skrči

Ikona Razširi

Razširi

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Predogled

Pokaže predogled trenutnega izbora.

Naprej

Kliknite gumb Naprej in čarovnik uporabi trenutne nastavitve pogovornega okna ter nadaljuje z naslednjim korakom. Če ste pri zadnjem koraku, se ta gumb imenuje Ustvari.

Gumbi pogovornega okna

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti zavihka.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Ponastavi

Ponastavi spremembe v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko je bilo to pogovorno okno odprto. Ko zaprete pogovorno okno, se potrditveno okno ne pojavi.

Standardno

Ponastavi vrednosti, vidne v pogovornem oknu, nazaj na privzete vrednosti namestitve.

warning

Potrditev se ne pojavi, dokler niso ponovno naložene privzete vrednosti.


Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti spremembe na vseh zavihkih. Če ste uporabili Uporabi, opusti vse spremembe po zadnji rabi tega gumba.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti na trenutnem zavihku nazaj na vrednosti iz časa odprtja pogovornega okna. Če pritisnete Uporabi, preden zaprete pogovorno okno, se vrednosti ponastavijo na tiste ob zadnjem pritisku gumba Uporabi.

Uporabi

Uveljavi spremembe na vseh zavihkih brez zapiranja pogovornega okna. Tega ni mogoče povrniti z gumbom Ponastavi.

Ponastavi na nadrejenega

Vrednosti trenutnega zavihka so nastavljene na tiste, ki jih vsebuje ustrezni zavihek sloga, navedene v Organizatorju pod »Podeduj od«. V vseh primerih se, tudi ko je »Podeduj od« nastavljeno na »- Brez -«, vrednosti, določene pod »Vsebuje«, odstranijo.

Ta možnost se pojavi le za slog odstavka, znakovni slog in slog okvira.

Nazaj

Ogled izbir v pogovornem oknu iz prejšnjih korakov. Trenutne nastavitve ostanejo nespremenjene. Ta gumb je mogoče aktivirati samo od druge strani naprej.

Možnosti

Za razširitev pogovornega okna kliknite gumb Možnosti, da se prikažejo nadaljnje možnosti. Ponovno kliknite za obnovitev pogovornega okna.

Glejte tudi naslednje funkcije:

Iskanje podpira regularne izraze. Če so ti omogočeni, lahko vnesete npr. »vse.*«, da najdete prvo mesto, kjer se nahaja »vse«, in kateremu sledi karkoli. Če želite iskati besedilo, ki je tudi regularen izraz, morate pred vsak meta-znak regularnega izraza ali operator vnesi znak »\« ali pa besedilo zaobjeti v \Q...\E. Samodejno vrednotenje nadomestnih znakov ali regularnega izraza lahko vklopite in izklopite v – LibreOffice Calc – Izračuni.

warning

Če uporabljate funkcije, v katerih je vsaj eden argument iskalni pogoj, ki predstavlja regularni izraz, se bo niz pogojev najprej poskusil pretvoriti v števila. Primer: ».0« se pretvori v 0.0 itn. Če pretvorba uspe, iskanje ne bo vrnilo regularnega izraza, temveč število. Če preklopite na slovenske krajevne nastavitve, kjer decimalno ločilo ni pika, temveč vejica, pa pretvorba regularnega izraza deluje. Če želite vsiliti iskanje regularnega izraza namesto števila, uporabite izraz, ki ga ni mogoče pretvoriti v numeričnega, npr. ».[0]«, ».\0« ali »(?i).0«.


Če se pojavi napaka, funkcija vrne logično ali številsko vrednost.

(Ta ukaz je dostopen le prek kontekstnega menija).

Z dvoklikom na orodje ga lahko uporabljate za več opravil. Če prikličete orodje z enim samim klikom, se povrne nazaj na zadnji izbor po končanem opravilu.

Pritisnite kombinacijo tipk dvigalka+F1 in pokažite na kontrolnik, da izveste več o njem.

Gumbi pogovornega okna Možnosti

V redu

Shrani spremembe na strani in zapre pogovorno okno Možnosti.

Prekliči

Zapre pogovorno okno Možnosti in opusti vse opravljene spremembe.

Uporabi

Uporabi spremenjene ali izbrane vrednosti brez zapiranja pogovornega okna Možnosti.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

warning

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Podprite nas!