Stran

Ta meni ponuja upravljanje strani risbe in ukaze za krmarjenje.

Nova stran

Vstavi prazno stran za izbrano stranjo.

Podvoji stran

Vstavi kopijo trenutne strani za trenutno stran.

Vstavi /predmete iz datoteke

Omogoča vstavljanje celotne datoteke ali določenih elementov iz datoteke.

Preimenuj stran

Določite novo ime za stran.

Izbriši stran

Izbriše trenutno stran.

Shrani sliko ozadja

Shrani sliko ozadja trenutne .

Določi sliko ozadja

Določite sliko ozadja za .

Lastnosti

Nastavi usmerjenost strani, robove strani, ozadje in druge možnosti postavitve.

Matrica prosojnice

Prikaže pogovorno okno Matrice prosojnic na voljo, kjer lahko izberete shematično postavitev za trenutno stran. Predmeti iz oblikovanja strani bodo vstavljeni za predmete na trenutni strani.

Nova matrica

Izbriši matrico

Ozadje matrice

Predmeti matrice

Elementi matrice

Premakni

Krmarjenje po strani

Odpre podmeni za krmarjenje po straneh.

Podprite nas!