Oblika

Vsebuje ukaze za oblikovanje postavitve in vsebine dokumenta.

Besedilo

Odpre podmeni, kjer lahko izberete ukaze za oblikovanje besedila.

Počisti neposredno oblikovanje

Iz izbora odstrani neposredno oblikovanje in oblikovanje z znakovnimi slogi.

Znak

Spremeni pisavo in oblikovanje pisave za izbrane znake.

Odstavek

Spremeni se oblika trenutnega odstavka, kot npr. zamiki in poravnave.

Označevanje in oštevilčevanje

Trenutnemu odstavku se doda številčenje in označevanje, vi pa lahko urejate obliko številčenja ali oznak.

Položaj in velikost

Izbrani predmet spremeni velikost, se premakne, zavrti ali nagne.

Črta

Nastavijo se možnosti oblikovanja za izbrano črto.

Področje

Za izbrani risani predmet nastavi možnosti polnjenja.

Besedilo

V izbranem risanem predmetu ali predmetu besedila se nastavijo lastnosti postavitve in sidranja besedila.

Plast

Spremeni lastnosti izbrane plasti.

Slogi

Odpre nastavitve Slogi v stranski vrstici, kjer so za uporabo in urejanje na voljo slogi grafike in predstavitve.

Podprite nas!