Oblika

Vsebuje ukaze za oblikovanje postavitve in vsebine dokumenta.

Besedilo

Odpre podmeni, kjer lahko izberete ukaze za oblikovanje besedila.

Razmik

Odpre podmeni, kjer lahko izberete ukaze za razmikanje besedila.

Seznami

Odpre podmeni, kjer lahko izberete ukaze za ustvarjanje in upravljanje seznamov.

Počisti neposredno oblikovanje

Iz izbora odstrani neposredno oblikovanje in oblikovanje z znakovnimi slogi.

Znak

Spremeni pisavo in oblikovanje pisave za izbrane znake.

Odstavek

Spremeni oblikovanje trenutnega odstavka, kot so zamiki in poravnava.

Označevanje in oštevilčevanje

Trenutnemu odstavku ali izbranim odstavkom doda številčenje in označevanje, vi pa lahko uredite obliko številčenja ali oznak.

Položaj in velikost

Slika

Odpre podmeni, kjer lahko izberete ukaze za ravnanje s slikami.

Izbrani predmet spremeni velikost, se premakne, zavrti ali nagne.

Črta

Nastavi možnosti oblikovanja za izbrano črto.

Področje

Za izbrani risani predmet nastavi možnosti polnjenja.

Atributi besedila

V izbranem risanem predmetu ali predmetu besedila se nastavijo lastnosti postavitve in sidranja besedila.

Plast

V dokument vstavi novo plast ali spremeni obstoječo plast. Plasti so na voljo le v programu Draw, ne pa tudi v Impress.

Slogi

Odpre nastavitve Slogi v stranski vrstici, kjer so za uporabo in urejanje na voljo slogi grafike in predstavitve.

Podprite nas!