Vrstica Risba

Vrstica Risba vsebuje vsa glavna orodja za risanje.

Izbor

Omogoči izbor predmetov v trenutnem dokumentu.

Ikona

Izbor

Pravokotnik

Nariše zapolnjen pravokotnik v trenutnem dokumentu. Kliknite, kjer želite postaviti oglišče pravokotnika, in povlecite do želene velikosti. Za risanje kvadrata hkrati pritisnite dvigalko.

Ikona

Pravokotnik

Elipsa

Nariše zapolnjeno elipso tam, kjer povlečete po trenutnem dokumentu. Kliknite, kamor želite postaviti elipso, in povlecite do želene velikosti. Za risanje kroga med vleko pritisnite dvigalko.

Ikona

Elipsa

Besedilo

Nariše polje z besedilom tam, kjer v trenutnem dokumentu kliknete ali povlečete. Kliknite kamor koli v dokumentu in nato vtipkajte ali prilepite besedilo.

Ikona

Besedilo

Krivulja

Ikona Krivulja v vrstici Risba odpre orodno vrstico Črte, s katero lahko trenutni prosojnici dodate črte in like.

Ikona

Krivulja

Konektorji

Ikona

Konektor

Odprite orodno vrstico Konektorji, kjer lahko predmetom na trenutni prosojnici dodate konektorje. Konektor je črta, ki povezuje predmete in ostane pripeta, ko predmete premikate. Če kopirate predmet s konektorjem, se kopira tudi konektor.

Črte in puščice

Odpre orodno vrstico Puščice, s katero lahko vstavite črte in puščice.

3D-predmeti

Odpre orodno vrstico 3D-predmeti. Predmeti so tridimenzionalni, z globino, osvetlitvijo in odsevi. Vsak vstavljeni predmet začetno tvori 3D-prizor. S pritiskom na F3 vstopite v prizor. Za te 3D-predmete lahko odprete pogovorno okno 3D-učinki, kjer uredite lastnosti.

Ikona

3D-predmeti

Osnovni liki

Odpre orodno vrstico za osnovne like, s katero lahko vstavite grafike v vaš dokument.

Ikona Osnovni liki

Osnovni liki

Simbolični liki

Odprite orodno vrstico Simbolični liki, s pomočjo katere lahko vstavite grafiko v vaš dokument.

Ikona Simbolični liki

Simbolični liki

Votle puščice

Odprite orodno vrstico Votle puščice, s pomočjo katere vstavite grafike v vaš dokument.

Ikona Votle puščice

Votle puščice

Diagram poteka

Odpre orodno vrstico Diagram poteka, s katero lahko v svoj dokument vnesete grafične elemente.

Ikona Diagrami poteka

Diagrami poteka

Oblački

Odprite orodno vrstico Oblački, s pomočjo katere lahko vstavite grafiko v vaš dokument.

Ikona Oblački

Oblački

Zvezde in pasice

Odpre orodno vrstico Zvezde in pasice, s katero lahko v svoj dokument vstavite različne grafične elemente.

Ikona Zvezde

Zvezde

Točke

Omogoča urejanje točk risbe.

Točke lepljenja

Omogoča urejanje točk lepljenja risbe.

V krivuljo

Pretvori izbrani predmet v krivuljo Bézier.

V mnogokotnik

Pretvori izbrani predmet v mnogokotnik (zaprt predmet, ki ga omejujejo ravne črte). Videz predmeta se ne spremeni. Če želite, lahko desno-kliknete in izberete Uredi točke za ogled sprememb.

Preoblikovanje

Spremeni obliko, orientacijo ali polnilo izbranih predmetov.

Poravnava

Spremeni poravnavo izbranih predmetov.

Ikona

Poravnava

Razporedi

Spremeni položaj izbranega predmeta v vrstnem redu razporeditve.

Ikona

Razporedi

Iz datoteke

Odpre pogovorno okno za izbor datotek, da vstavite sliko v trenutni dokument.

Ikona Slika

Slika

Vstavi

Ikona

Vstavi

Kontrolniki obrazca

Orodna vrstica Kontrolniki obrazca ali podmeni vsebuje orodja, ki jih potrebujete, če želite ustvariti interaktivni obrazec.

Ikona Izberi

Kontrolniki obrazca

Izrivanje vključeno/izključeno

Vklopi ali izklopi učinke 3D za izbrane predmete.

Podprite nas!