O plasteh

Plasti omogočajo sestavljanje elementov, ki so sorodni. Plasti si lahko zamišljamo kot posamezne delovne površine, ki jih lahko zakrijemo pred pogledom, tiskanjem ali zaklenemo.

Plasti ne določajo postavitve predmetov na strani, razen pri plasti Kontrolniki, ki je vedno pred vsemi drugimi plastmi.

Vrstni red razporejenosti predmetov na strani določa zaporedje, v katerem ste predmete dodajali. Vrstni red razporejenosti lahko spremenite s Lik – Razporedi.

Področja na plasti, ki ne vsebujejo predmetov, so prosojna.

LibreOffice Draw ponuja tri privzete plasti:

Privzetih plasti ne morete izbrisati niti preimenovati. Nove plasti lahko dodate z ukazom Vstavi – Plast.

Plast Postavitev je privzeta delovna površina. Plast Postavitev določa položaj ograd naslova, besedila in predmetov na strani.

Plast Kontrolniki lahko uporabite za gumbe, ki imajo dodeljeno dejanje, vendar jih ne želite natisniti. V lastnostih plast določite za nenatisljivo. Predmeti na plasti Kontrolniki so vedno pred predmeti na drugih plasteh.

Plast Kotirne črte je plast, na kateri rišete npr. kotirne črte. S preklapljanjem stanja vidnega oz. skritega lahko te črte enostavno vključite ali izključite.

tip

Plast lahko zaklenete, da zaščitite njeno vsebino, ali skrijete, da skrijete njeno vsebino pred ogledovanjem ali tiskanjem. Ko strani dodate novo plast, bo ta dodana vsem stranem v dokumentu. Če pa v plast dodate predmet, bo ta dodan le na trenutno stran. Če želite, da se predmet pojavi na vseh straneh, dodajte predmet v matrico (Pogled – Matrica).


Podprite nas!