Delo s plastmi

Risbe v LibreOffice Draw podpirajo plasti.

Izbiranje plasti

Za izbor določene plasti kliknite istoimenski zavihek plasti na dnu delovne površine.

Ikona namiga

Za urejanje lastnosti plasti dvokliknite zavihek plasti.


Skrivanje plasti

 1. Izberite plast, nato izberite Oblika – Plast.

 2. V področju Lastnosti počistite potrditveno polje Vidno.

 3. Kliknite V redu.

V imenskem zavihku plasti se barva imena spremeni v modro.

Ikona namiga

Plast lahko naredite viden oziroma neviden s klikom na njegov zavihek, pri čemer držite pritisnjeno dvigalko.


Prikaz skritih plasti

 1. Izberite skrito plast, nato izberite Oblika – Plast.

 2. V področju Lastnosti izberite potrdilno polje Vidno.

 3. Kliknite V redu.

Zaklepanje plasti

 1. Izberite plast, nato izberite Oblika – Plast.

 2. V področju Lastnosti izberite potrdilno polje Vidno.

 3. Kliknite V redu.

Predmetov na zaklenjeni plasti ne morete urejati.

Odklepanje plasti

 1. Izberite zaklenjeno plast in nato izberite Oblika – Plast.

 2. V področju Lastnosti prekličite potrdilno polje Vidno.

 3. Kliknite V redu.

O plasteh

Vstavljanje plasti

Premikanje predmetov na drugo plast

Podprite nas!